Iseteenindus

Eesti Energia juunikuu müügitulemused Eestis

01.08.2007

Eesti Energia elektrimüük Eestis moodustas 2007. aasta juunis 500 gigavatt tundi (GWh), mis on 25 GWh ehk 5,3 protsenti rohkem kui varasemal aastal. Positiivset mõju müügile omas Eesti üldine majanduskasv ning suure tarbija lisandumine.

Eesti Energia jooksva 12 kuu keskmiseks elektrienergia müügi hinnaks Eesti turul oli 412 kr/MWh, sama perioodi keskmine elektrihind Põhjamaade energiabörsil NordPool oli 601 kr/MWh.

Eesti Energia avatud turu ehk suurtele äriklientidele suunatud müük Eestis kasvas juunis 6,0%. See kasv on tingitud eelkõige uue tarbija lisandumisest võrreldes eelmise aasta juunikuuga. Suletud turu müük oli 22 GWh ehk 6,3% võrra suurem kui eelmise aasta samal perioodil, sealhulgas müük koduklientidele kasvas ligi 3,9 % ja äriklientidele 7,3 % võrra.

Müük Eesti Energiasse mittekuuluvatele võrguettevõtjatele vähenes võrreldes eelmise aasta juunikuuga 2,0 %.

Eesti Energia juunis 2007 müüdud soojusenergia kogus oli 19,1 GWh, vähenedes võrreldes 2006. aasta juunikuuga 36,9 GWh ehk 65,9 % võrra.

Lisainformatsioon:
Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS
Pressiesindaja
Tel.: 71 51 218
GSM: 53 411 813
e-post: iveri.marukashvili@energia.ee