Iseteenindus

Eesti Energia maikuu müügitulemused Eestis

27.06.2007

Eesti Energia elektrimüük Eestis moodustas 2007. aasta mais 552 gigavatt tundi (GWh), mis on 40 GWh ehk 7,8 protsenti rohkem kui varasemal aastal. Positiivset mõju müügile omas Eesti üldine majanduskasv ning suure tarbija lisandumine.

Eesti Energia jooksva 12 kuu keskmiseks elektrienergia müügi hinnaks Eesti turul oli 412 kr/MWh, sama perioodi keskmine elektrihind Põhjamaade energiabörsil NordPool oli 627 kr/MWh.

Eesti Energia avatud turu ehk suurtele äriklientidele suunatud müük Eestis kasvas mais 15,5%. See kasv on tingitud eelkõige uue tarbija lisandumisest võrreldes eelmise aasta maikuuga. Suletud turu müük oli 25 GWh ehk 6,7 % võrra suurem kui eelmise aasta samal perioodil, sealhulgas müük koduklientidele kasvas ligi 1,5 % ja äriklientidele 8,6 % võrra.

Müük Eesti Energiasse mittekuuluvatele võrguettevõtjatele suurenes võrreldes eelmise aasta maikuuga 4,9 %.

Eesti Energia mais 2007 müüdud soojusenergia kogus oli 67,6 GWh, vähenedes võrreldes 2006. aasta maikuuga 7,7 GWh ehk 10,3 % võrra.

Aprillist mai lõpuni koostöös ettevõttega Itella propageeris Eesti Energia portaali arved.ee. Portaaliga on liitunud juba üle 35 ettevõtte, nende hulgas on pea algusest peale olnud ka Eesti Energia. Eesti Energia ja Itella ühine eesmärk oli teadvustada klientides loodust säästvat mõtteviisi ja säästa Eestimaa metsi. Eesti Energia klientidest ühines portaaliga üle 1100 kliendi.

Lisainformatsioon:
Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS kommunikatsioonispetsialist
Tel.: 71 51 218
GSM: 53 411 813
e-post: iveri.marukashvili@energia.ee