Iseteenindus

Tulevikuenergia sihtkapitali projektikonkursi lõppvooru pääses 4 projekti

22.06.2007

Eesti Energia ekspertrühm on valinud välja 4 projekti, mis pääsevad Eesti Energia poolt loodud Tulevikuenergia sihtkapitali projektikonkursi lõppvooru. Lõppvooru pääsenud projektide autoritega jätkab ettevõte läbirääkimisi ja projektide täpsustamisi. Konkursi võitjad kuulutatakse välja ning nendega sõlmitakse lepingud augusti lõpuks.

Tulevikuenergia sihtkapitali projektikonkursile laekus kokku 21 tööd. Konkursiga soovitakse leida uusi energialahendusi ning toetada nende teostamist kokku kuni 10 miljoni krooniga.

Teemadena olid konkursitööde hulgas esindatud puidu gaasistamine, tuuleenergia ja hüdroenergia kombineerimine ja päikeseenergia võimalused Eestis. Samuti esitati ettepanekuid põlevkivienergeetika arendamise ja energiasäästu vallas. Loomingulisematest lahendustest pakuti välja igiliikuri ja veealuse tuumajaama idee.

„Täna võib öelda, et konkursi korraldamine oli kasulik, sest see andis hea ülevaate meie teadus- ja tehnoloogiamaastiku ideedest tuleviku energeetikalahenduste alal,“ rääkis projektikonkursi muljetest Eesti Energia arendusjuht Alo Kelder. Ta rõhutas, et Eesti Energia püüdleb selles suunas, et saavutada tasakaalustatud ja keskkonnahoidlik energiaportfell ning soovib selleks niipalju kui võimalik kaasata Eesti teadlaste ja tehnoloogiaarendajate abi.

Tulevikuenergia sihtkapital keskendub projektipõhiselt energeetikaalase toote- ja tehnoloogiaarenduse ning rakendusuuringute rahastamisele. Käesoleva aasta mais väljakuulutatud konkursile oodati projekte kolmest valdkonnast: põlevkivitehnoloogiad, Läänemere piirkonnas kasutatavad alternatiivsed energiatehnoloogiad ning energiasääst.

Lisainformatsioon:
Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS kommunikatsioonispetsialist
Tel.: 71 51 218
GSM: 53 411 813
e-post: iveri.marukashvili@energia.ee