Iseteenindus

Eesti Energia nõukogu esimees on Jüri Käo

12.06.2007

12. juunil toimunud koosolekul kiitis Eesti Energia uus nõukogu heaks kontserni 2006/07 majandusaasta auditeeritud majandustulemused ning valis Eesti Energia nõukogu esimeheks Jüri Käo.

Eesti Energia audiitori PricewaterhouseCoopersi läbi viidud auditi kohaselt olid Eesti Energia kontserni möödunud majandusaasta äritulud 9 147 mln krooni, ärikasum 2 958 mln krooni ja puhaskasum 2 635 mln krooni. Ühtlasi investeeris Eesti Energia möödunud majandusaastal kokku 2 185 mln kr.

Eesti Energia 2006/07 aastaaruanne on kättesaadav kontserni kodulehelt www.energia.ee juuni lõpus.

Eesti Energia nõukogu on kaheksaliikmeline. Nõukogu liikmetest pooled nimetab ametisse majandus- ja kommunikatsiooniminister ning pooled rahandusminister. Alates 31. maist 2007 on Eesti Energia nõukogu liikmed Meelis Atonen, Rein Kilk, Jüri Käo, Jürgen Ligi, Toomas Luman, Aivar Reivik, Rene Tammist ja Meelis Virkebau.

Lisainformatsioon:
Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS kommunikatsioonispetsialist
Tel.: 71 51 218
GSM: 53 411 813
e-post: [email protected]