Iseteenindus

Eesti teadlased võtavad aktiivset osa uute energialahenduste väljatöötamisest

11.05.2007

Eesti Energia poolt asutatud Tulevikuenergia Sihtkapitali projektikonkursile laekus tähtajaks 19 taotlust. Projektikonkursiga soovitakse leida uusi energialahendusi ning toetada nende teostamist kokku kuni 10 miljoni krooniga.

Projektikonkursile esitasid taotlusi nii ülikoolidelt, teadus- ja arendusasutustelt kui ettevõtetelt. Projekte laekus nii põlevkivi, taastuvenergia kui energiasäästu vallas.

Eesti Energia arendusjuhi Alo Kelderi sõnul liigutakse kõikjal arenenud riikides uute üha tõhusamate ja keskkonnasõbralikemate energiatehnoloogiate poole. “Eesti Energia suur väärtus on seotud põlevkivialase oskusteabega. Neid kogemusi ja oskusi tuleb kindlasti edasi arendada, kuid samuti tuleb rõhku panna põlevkivienergeetikat täiendavatele lahendustele,” selgitas Kelder. Ta rõhutas, et Eesti Energia püüdleb selles suunas, et saavutada tasakaalustatud ja keskkonnahoidlik energiaportfell ning et see on võimalik vaid Eesti teadlaste ja tehnoloogiaarendajate abiga.

Projektide hindamiseks loob Eesti Energia nõuandva ekspertrühma, mis annab tähtajaks esitatud taotlustele esmase hinnangu kahe kuu jooksul. Lõplikud finantseerimisotsused ja lepingute sõlmimiseni loodetakse jõuda augusti lõpuks.

Tulevikuenergia sihtkapital keskendub projektipõhiselt energeetikaalase toote- ja tehnoloogiaarenduse ning rakendusuuringute rahastamisele. Selle aasta konkursile oodati projekte kolmest valdkonnast: põlevkivitehnoloogiate jätkusuutlikkus, nende muutmine elujõulisemaks ja keskkonnasõbralikumaks, alternatiivsed energiatehnoloogiad, mis on kasutatavad Läänemere piirkonnas, ning energiasäästu tehnoloogiad.

Lisainformatsioon:
Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS kommunikatsioonispetsialist
Tel.: 71 51 218
GSM: 53 411 813
e-post: iveri.marukashvili@energia.ee