Iseteenindus

Eesti Energia pühendab nädala tänase ja tulevikuenergia võimalustele

08.05.2007
8.-14. mail toimuv Energianädal pöörab erinevate üritustega tähelepanu tänase ja homse energia võimalustele. Eesti Energia juhtlausest “Kogu meie energia inimese heaks!” kantud nädala jooksul pakutakse energiateemalist mõtlemisainet kõigile huvilistele. “Eesti Energia on energiaallikas kõigile Eesti inimestele ning seetõttu on meie eesmärk olla tulevikku vaatav ja uusi võimalusi otsiv ettevõte,” sõnas Eesti Energia juht Sandor Liive. “Energianädalal aset leidvate erinevate üritustega soovime köita nii koolilaste kui arvamusliidrite tähelepanu ning arutleda koos tänase ja homse energia teemadel. Energia tulevik ja energiajulgeolek on ajakohased teemad üle maailma ja sellest lähtuvalt soovime tänavu esmakordselt aset leidva Energiafoorumi muuta iga-aastaseks traditsiooniks.” Energianädala keskseks ürituseks on 14. mail KUMU auditooriumis aset leidev Energiafoorum, kus arutletakse nii Eesti kui Euroopa aktuaalsete energiateemade üle. Foorumil käsitletakse sektori tulevikku ja arengustsenaariumeid erinevatel tasanditel ning pakutakse välja visioone ja innovaatilisi lahendusi, et tekitada ühiskonnas temaatilist mõttevahetust. Üles astuvad president Toomas H Ilves ning Euroopa elektrifirmade ühenduse EURELECTRIC uuringute juht Sam Cross. Järgnevas diskussioonipaneelis osalevad lisaks majandusministrile ja julgeolekueksperdile Eesti Energia, uurimis- ja arendusvaldkonna ning akadeemikute esindajad. Energianädal algab energeetikateemaliste loengutega ülikoolides, kus astuvad tudengitele ja õppejõudude ees üles Eesti Energia erinevate valdkondade võtmeisikud. Klientidele pakub Eesti Energia võimalust energianädalal tellida kortermajale elektrienergia tarbimise teatise tasuta. Teatis on üks osa energiaauditist ning sellega saab ülevaate kogu maja elektritarbimisest kolmel viimasel aastal. Energiaauditi põhjal saab teha edaspidiseid plaane maja energiasäästlikuks muutmiseks ehk energiale minevatele kulutuste vähendamiseks. Lisaks on Eesti Energia oma suuremaid Rohelise Energia tarbijaid kutsunud reedest pühapäevani toimuvale Roheliste Rattamatkale, mille üks toetaja Eesti Energia on aastaid olnud. Eesti Energia oma töötajad käivad üle Eesti erinevates maakondades RMK-ga koostöös noort metsa istutamas. Kogu nädala jooksul ootab Energiakeskus aga väikeseid ja suuri energiamaailma, nende eksponaate ja põnevaid programme avastama. Energiakeskus (www.energiakeskus.ee) asub Linnahalli lähistel Põhja pst 29 (Linnahalli trammipeatuses) ning on Energianädala ajal avatud iga päev kl 10-17. 8-14.mail on sissepääs Energiakeskusesse tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine telefonil 71 52 650. Eesti Energia korraldab Energianädalat teist aastat ning maikuine ajastus tuleneb sellest, et 8. mail 1939 kirjutas tollane Eesti Vabariigi
peaminister Kaarel Eenpalu  alla Vabariigi Valitsuse otsusele, mis pani aluse Eesti Energia eelkäija ASi Energiakeskus asutamisele. Lisainformatsioon:
Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS kommunikatsioonispetsialist
Tel.: 715 1218
GSM: 5341 1813
e-post: iveri.marukashvili@energia.ee