Iseteenindus

Iru Elektrijaam ja Eesti Gaas ei jõudnud uue gaasihinna osas kokkuleppele

02.05.2007

Ligi pool aastat kestnud läbirääkimiste tulemusena ei jõudnud OÜ Iru Elektrijaam ja AS Eesti Gaas uue gaasihinna osas kokkuleppele. Alates 1. maist soovib Eesti Gaas tõsta hüppeliselt Iru soojuse ja elektri koostootmisjaamale müüdava gaasi hinda.

„Eesti Gaas määras ühepoolselt, vaatamata Iru Elektrijaama poolsetele kompromissettepanekutele, müüdava gaasi hinna. Selline ühepoolne otsus ei järgi head tava ja pole esitatud kujul vastuvõetav,” avaldas Iru Elektrijaama muret ettevõtte juhataja Toomas Niinemäe. „Pöördusime Energiaturu Inspektsiooni poole, et selgitada Eesti Gaasi ühepoolselt määratud gaasihinna õiguspärasust,” lisas Niinemäe.

Vastavalt Eesti Gaasi poolt määratud hinnale, tõuseks Iru Elektrijaamale müüdava maagaasi hind ajavahemikus 1.05.2007 kuni 31.07.2007 a. 2500 kroonini tuhande m3 eest. Alates augustist tõuseks hind 2850 kroonini ning käesoleva aasta viimasel kolmel kuul 3060 kroonini tuhande m3 eest. Teadmata on võimalik hinnatõus alates 01.01.2008. Sellise hinnakujundusega pole võimalik tööd ette kavandada. Niinemäe sõnade kohaselt suunas Iru Elektrijaam oma kompromissettepanekud peamiselt madalamale maagaasihinnale ja hinatõusu pikemale perioodile hajutamisele, et vältida soojustarbijate jaoks soojusenergia hüppelist hinnatõusu.

Vaatamata hinnavaidluse jätkumisele OÜ Iru Elektrijaama ja Gazpromi tütarfirma Eesti Gaas vahel, loodetavalt gaasivarustuses häireid ei teki.

OÜ Iru Elektrijaam on Eesti Energia kontsernis tegutsev soojuse- ja elektrienergia koostootmisjaam, mis on töös alates 1978. aastast. Jaam varustab Tallinna Kütte poolt, Tallinna Linna 100% omanduses olevalt AS Tallinna Soojuselt, renditud soojusvõrkude kaudu soojusenergiaga Tallinna Vanalinna, Kesklinna, Lasnamäe ning Maardu elanikke. Elektrienergia müüakse elektrienergiasüsteemi OÜ Põhivõrk kaudu.

Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS kommunikatsioonispetsialist
Tel.: 71 51 218
GSM: 53 411 813
e-post: iveri.marukashvili@energia.ee