Iseteenindus

Eesti Energia märtsi müügitulemused Eestis

25.04.2007

Eesti Energia elektrimüük Eestis moodustas 2007. aasta märtsis 638 gigavatt tundi (GWh), mis on 37 GWh ehk 5 protsenti vähem kui varasemal aastal. Müügilanguse põhjustas eelmise aastaga võrreldes soojem märts – keskmine temperatuur oli 8,70C võrra kõrgem. Positiivset mõju müügile omas Eesti üldine majanduskasv ning suure tarbija lisandumine.

Eesti Energia keskmiseks hulgimüügi hinnaks Eesti suletud turul märtsis oli 412 kr/MWh, sama perioodi keskmine elektrihind Põhjamaade energiabörsil NordPool oli 372 kr/MWh. Võrdlemisi madal elektrienergia hind Põhjamaade energiaturul oli tingitud ühelt poolt suurest odava hüdroenergia kogusest seoses Norra hüdroreservuaaride kõrge veetasemega ja teiselt poolt madalast elektrinõudlusest seoses sooja ilmaga. Võrdluseks: eelmise aasta märtsis oli NordPooli keskmine baaselektri hind 820 kr/MWh seoses külma ilmaga, vee vähesuse ning ebastabiilsusega kütuseturul. Samal ajal keskmine ärikliendi hind Eesti suletud turul oli 417 kr/MWh.

Eesti Energia avatud turu ehk suurtele äriklientidele suunatud müük Eestis kasvas märtsis 28%. See kasv on tingitud eelkõige uue tarbija lisandumisest võrreldes eelmise aasta märtsikuuga. Suletud turu müük oli 48 GWh ehk 9% võrra väiksem kui eelmise aasta samal perioodil, sealhulgas müük koduklientidele langes ligi 20% ja äriklientidele 5% võrra.

Müük Eesti Energiasse mittekuuluvatele võrguettevõtjatele langes võrreldes eelmise aasta märtsikuuga umbes 9%.

Eesti Energia märtsis 2007 müüdud soojusenergia kogus oli 216 GWh, vähenedes võrreldes 2006. aasta märtsikuuga 85 GWh ehk 28 % võrra seoses tunduvalt soojema ilmaga tänavu.

Lisainformatsioon:
Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS kommunikatsioonispetsialist
Tel.: 71 51 218
GSM: 53 411 813
e-post: iveri.marukashvili@energia.ee