Iseteenindus

Eesti Energia ja TTÜ käivitavad energiakaubanduse magistriõppe

16.04.2007

Alates sügisest käivitavad Eesti Energia ja Tallinna Tehnikaülikool energeetikateaduskonna juures uue magistriõppe valdkonna, spetsialiseerumisega energiakaubandusele. Esimesed energiakaubanduse spetsialistid saavad oma lõpudiplomid kätte juba 2009. aastal.

„Kommertsoperatsioonid muutuvad elektriäris keerukamateks ja energiakaubandus rahvusvahelistel turgudel kasvab terves Euroopas. Energiakaubandus vajab juurde uusi inimesi, kellel oleksid teadmised energeetikast ja rahandusest. Ma usun, et koos Tallinna Tehnikaülikooliga saame kasvatada noore põlvkonna, kes suudab kaasa lüüa Baltimaade, Venemaa ja Euroopa energiaturgudel,” ütles Eesti Energia Energiakaubanduse direktor Jaanus Arukaevu.

Uus energiakaubanduse õppekava on kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu poolt ning sisaldab aineid turundusest ja majandusest kuni seadusandluse ning konkreetsete energiakaubandust käsitlevate kursusteni. Energiakaubanduse magistrantuuri sisseastumiseks on vajalik energeetikaalase bakalaureuse kraadi olemasolu.

Uue magistriõppe programmi aineid hakkavad lugema spetsialistid Eesti Energiast ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist ning Tallinna Tehnikaülikooli energeetika- ja majandusteaduskonna õppejõud. Tudengite õpetamisse kaasatakse kindlasti ka välisõppejõude Skandinaaviamaadest, kus nii energiakaubanduse kui ka selle eriala õpetamise kogemus on aastatepikkune.

Eesti Energia katab käesoleva aasta sügisest algava energiakaubanduse õppeprogrammi käivitamise kulud ning pakub praktika ajaks enesetäiendamise võimalust nii Eesti Energias kui ka teistes kontserni kuuluvates ettevõtetes Soomes, Lätis või Leedus. Kõige säravamatele tudengitele pakub Eesti Energia võimalust asuda tööle kontserni energiakaubanduse divisjonis. Sellise ettevalmistusega inimesi vajavad ka vabaturu tingimustes elektrit ostvad kliendid. Nii on perspektiivseid töökohti juba Eestiski piisavalt, kuid energiakaubandus on rahvusvaheline äri.

Täna peab bakalaureuseastme viimase õppeaasta tudengitele avaliku loengu energiakaubanduse põhimõistetest ja -alustest Soome Lappeenranta Ülikooli energiakaubanduse professor Jorma Partanen. Partanen räägib potentsiaalsetele energiakaubanduse tudengitele Läänemere piirkonna energiakaubanduse praktikast ning vastab tudengite küsimustele.

Professor Partaneni loeng toimub täna TTÜs algusega kell 10.00

Lisainformatsioon:
Kaie Saar
Eesti Energia AS järelkasvuprogrammi juht
Tel.: 71 52 289
GSM.: 51 77 185
e-post: kaie.saar@energia.ee

Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS kommunikatsioonispetsialist
Tel.: 71 51 218
GSM: 53 411 813
e-post: iveri.marukashvili@energia.ee