Iseteenindus

1. maist jõustuva elektrituruseaduse mõju Eesti Energia klientidele

12.04.2007
Veebruaris Riigikogus vastu võetud uue elektrituruseaduse muutmise seaduse kohaselt muutuvad 1. maist kõigi Eestis tegutsevate võrguettevõtjate tariifid ja elektritarbijate arvetele lisandub täiendav rida. Seaduse kohaselt eraldatakse alates juunikuust kliendini jõudval elektriarvel senistest võrguteenuse tariifidest taastuvenergia toetusele kuluv osa ja lisatakse eraldi rida vähemalt samas suurusjärgus taastuvenergia toetuseks kuluva summa kajastamiseks. Energiaturu Inspektsiooni poolt on aprilli algusest kinnitatud Eesti Energia kontserni kuuluvate OÜ Põhivõrk ja OÜ Jaotusvõrk uued tariifid, millest taastuvenergia toetus on välja võetud. Lisaks sellele tuleb aprillikuu jooksul Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil kooskõlastada uus võrgueeskiri, millest tulenevalt selgub iga elektritarbija poolt taastuvenergia toetuseks makstav summa. Tulenevalt uuest elektrituruseadusest makstakse taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia eest tootjatele 115 senti/kWh senise 81 sendilt kWh asemel ja hakatakse maksma 81 senti/kWh eest kui tootja toodab elektrienergiat tõhusa koostootmise režiimil. Narva elektrijaamades toodetud elektri kilovatt-tund maksab samal ajal ligikaudu 41 senti/kWh. Kõrgema hinnaga taastuvenergia tootmiseks kogutakse toetust kõigilt Eesti elektritarbijatelt. Seni oli taastuvenergia rajamiseks minev toetus üks osa võrguteenuse tasust ja elektritarbijal polnud võimalik oma arvel selle tasu suurusjärku eraldi näha. Alates juunist klientideni jõudvatel uutel elektriarvetel näeb lõpptarbija eraldi real, kui palju tuleb tal maksta taastuvenergiaga ja koostootmise režiimides toodetud elektrienergia rahastamiseks. See teeb arve kliendi jaoks selgemaks ja erinevatest komponentidest koosneva lõpp-hinna mõistetavamaks. Eraldi esitatav taastuvenergia toetus saab olema vähemalt samas suurusjärgus või natuke suurem kui võrguteenuse osas toimunud vähenemine. Kuna seaduse muudatus laiendab alternatiivsete tootmisseadmete loetelu, millele toetust rakendatakse ning suureneb tootjatele makstava toetuse määr, siis sellest tulenevalt lõpptarbija kulutused esialgsel hinnangul võrreldes tänaste kulutustega suurenevad. Kuna taastuvatest energiaallikatest ja koostootmise reziimides toodetud elektrienergia osakaal hakkab tulevikus kasvama siis toetuse summa elektriarvel samuti tulevikus kasvab. Taastuvenergia toetuse määrad vaadatakse üle ja vajadusel täiendatakse iga kalendriaasta lõpus. Lisainformatsioon:
  • Teade OÜ Jaotusvõrk võrgutasude muutusest (.pdf)
  • Teade OÜ Põhivõrk võrgutasude muutusest (.pdf)
Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 715 2255
GSM: 5662 5888
e-post: helen.sabrak@energia.ee