Iseteenindus

Iru Elektrijaama uue koostootmisploki ehituse keskkonnamõjude hindamise programm sai heakskiidu

05.04.2007
Harjumaa Keskkonnateenistus kiitis heaks OÜ Iru Elektrijaam poolt esitatud Iru Elektrijaama territooriumile jäätmeid kütusena kasutatava soojus- ja elektrienergia koostootmisploki rajamise keskkonnamõjude hindamise programmi.

„Kavandatava tegevuse eesmärgiks on soojuse ja elektrienergia koostootmine jäätmete põletamise teel, mille tulemusena väheneb jäätmete prügilasse ladestamise negatiivne mõju keskkonnale ning Iru Elektrijaamale Venemaalt imporditava maagaasi kogus,” rääkis projekti olulisusest Iru Elektrijaama juhataja Toomas Niinemäe. Ta selgitas, et  jäätmed, mis muidu ladestataks keskkonda, põletatakse, mille tulemusena toodetakse jäätmetest efektiivses koostootmisrežiimis soojust ja elektrit, mis omakorda aitab vähendada hinnatõususurvet tarbijatele.

Koostootmisjaama rajamisel võetakse kasutusele Skandinaavia riikides edukalt toimiv parim võimalik tehnoloogia. Kogu Euroopa Liidu ulatuses toodetakse jäätmetest energiat ca 400-s jaamas.

Keskkonnamõjude hindamise protsess algatati käesoleva aasta jaanuari alguses ning sellega seoses on toimunud kaks programmi avaliku arutelu. Avalikustamiste käigus esitati huvigruppide poolt kirjalikke märkusi ja ettepanekuid programmi täiendamiseks, mille kohaselt täiendati keskkonnamõjude hindamise programmi. Keskkonnamõjude hindamine viiakse läbi täiendatud programmist lähtuvalt ning selle põhjal koostatakse aruanne maikuu lõpuks.

Ligi 15 MW elektrilise ja 50MW võimsusega uue koostootmisjaama ehitamisse kavandab Iru Elektrijaam investeerida ca 1,5 mlrd krooni. Esialgsete prognooside kohaselt peab uue jaama ehitamine algama 2008. aastal ja valmima 2010-2011. aastal.

Keskkonnamõjude programmiga on võimalik tutvuda kodulehel: www.ametlikudteadaanded.ee 

OÜ Iru Elektrijaam on Eesti Energia kontsernis tegutsev soojuse- ja elektrienergia koostootmisjaam, mis töötab alates 1978.a. Jaam varustab Tallinna Kütte poolt renditud soojusvõrkude kaudu soojusenergiaga Tallinna Lasnamäe ja Kesklinna piirkonda ning Maardu linna. Elektrienergia müüakse elektrienergiasüsteemi OÜ Põhivõrk kaudu.

Lisainformatsioon:
Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS kommunikatsioonispetsialist
Tel.: 71 51 218
GSM: 53 411 813
e-post: iveri.marukashvili@energia.ee