Iseteenindus

Eesti Energia otsib uudseid energialahendusi

02.04.2007

Eesti Energia poolt asutatud Tulevikuenergia Sihtkapital (TESK) kuulutas täna välja projektikonkursi, mille eesmärgiks on leida uusi energialahendusi ning toetada nende teostamist kokku kuni 10 miljoni krooniga.

“Meie loodud tulevikuenergia sihtasutuste eesmärk on õlg alla panna uuenduslike energialahenduste loomisele ja arendamisele Läänemere piirkonnas,” rääkis loodud projekti eesmärkidest Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive. Ta rõhutas, et see on väga praktiline samm, et Eesti teadlased ja ettevõtjad energeetikas oma jõud ühendaksid ja meie kohalikke unikaalseid võimalusi paremini kasutama õpiksid. Eesti Energia siht on muutuda mitmekülgsemaks, keskkonnasõbralikumaks ja kaasaegsemaks ning meie suur au oleks saavutada seda koos Eesti oma teadlaste abiga, lisas Liive.

TESK keskendub projektipõhiselt energeetikaalase toote- ja tehnoloogiaarenduse ning rakendusuuringute rahastamisele. Selle aasta konkursile oodatakse projekte kolmest valdkonnast: põlevkivitehnoloogiate jätkusuutlikkus – muutmine elujõulisemaks ja keskkonnasõbralikumaks, alternatiivsed energiatehnoloogiad, mis on kasutatavad Läänemere piirkonnas ning energiasäästu tehnoloogiad.

Põlevkivitehnoloogiate elujõulisemaks ja keskkonnasõbralikumaks muutmise eesmärgil oodatakse projekte, mis arendaksid ja täiustaksid põlevkivi põletamise ja töötlemise tehnoloogiaid, vääristaksid põlevkivi töötlemisel saadud produkte ja vähendaksid põlevkivienergeetika keskkonnamõjusid.

"Põlevkivi on vaieldamatult Eesti unikaalne võimalus, meil on teadmised, oskused ja kogemus selles maavaras paikneva energia kasutamiseks nii soojuse, elektri kui vedelkütustena. Eesti energeetika eduloo jaoks on meil  vaja selget arendustööd põlevkivienergeetikas ja kõigi teiste teostatavate tehnoloogiate alal,” rääkis Teaduste Akadeemia juhatuse liige ja Energeetikanõukogu esimees Endel Lippmaa. Ta lisas, et arvestades maailma nafta- ja gaasiturul toimuvat ebastabiilsust, on kaasaegne põlevkivienergeetika meile vajalik tagatis.

Alternatiivsete energiatehnoloogiate osas, mis on kasutatavad Läänemere piirkonnas oodatakse konkursile projekte, mille otseseks eesmärgiks on põlevkivienergeetikat täiendavate energiaallikate leidmine, sealhulgas prioriteedina Eestile sobilike taastuvenergeetika lahenduste leidmine, samuti uute kütuste uurimine ja arendamine ning energiasalvestus.

Energiasäästu tehnoloogiate osas on oodatud projektid järgmistest valdkondadest:  kütmine ja jahutus, ehitus, valgustus, ning muud perspektiivsed tehnoloogiad.

Projektide finantseerimist võivad taotleda nii teadus- ja arendusasutused, ettevõtted kui ka uurimisgrupid, mille meeskond on teadus- ja arendustöö kogemusega.

Projektide hindamiseks loob Eesti Energia ettevõtte juhatuse juurde nõuandva ekspertide rühma. Taotlusi oodatakse 9. maiks ning ekspertkomisjon annab esmase hinnangu kahe kuu jooksul. Lõplikud finantseerimisotsused ja lepingu sõlmimised toimuvad augusti lõpus.

Loe täpsemalt konkursitingimuste kohta

Lisainformatsioon:
Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS kommunikatsioonispetsialist
Tel.: 715 1218
GSM: 5341 1813
e-post: iveri.marukashvili@energia.ee