Iseteenindus

Eesti Energia ja TTÜ süvendavad koostööd

27.03.2007

Täna, 27. märtsil, kirjutasid Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive ning Tallinna Tehnikaülikooli rektor Peep Sürje alla koostöö raamlepingule, mille eesmärgiks on teadus- ja arendustegevuste ning innovatsiooni- ja tehnoloogiasiirdealaste tegevuste arendamine.

„Sellisele üha kiiremini rahvusvahelistele turgudele liikuvale ja pidevalt arenevale ettevõttele nagu Eesti Energia on Tallinna Tehnikaülikooli intellektuaalse potentsiaali kaasamine oma projektidesse äärmiselt kasulik,” rääkis kirjutatud koostööleppe tähtsusest Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive. Ta lisas, et tihedam koostöö sellise pädeva teadusasutusega nagu Tehnikaülikool lisab kindlasti lisaväärtust nii Eesti Energiale kui ka energeetikasektorile üldisemalt.

Tallinna Tehnikaülikooli rektori Peep Sürje kinnitusel on koostöö Eesti jaoks sellises elulises valdkonnas meie laiuskraadil nagu energeetika ülioluline. Eesti Energia kui liider energeetikatööstuses on TTÜle igati vääriline partner. „TTÜ energeetikateaduskond on läbi aegade olnud heaks kasvulavaks energeetikatööstusele. Loodame, et sõlmitud leping konkretiseerib veelgi TTÜ ja Eesti Energia senist koostööd, andes sellele uued raamid ja lähtealused,” lisas Sürje.

Eesti Energia ja TTÜ hakkavad tegema koostööd sellistes valdkondades nagu: põlevkivitehnoloogiate arendus loodava tehnoloogia arenduskeskuse käivitamiseks, uuringud ja arendustööd põlevkivi tööstuslikuks kasutamiseks, elektrijaamade ning ülekande- ja jaotusvõrkudega seotud küsimused, keskkonnasääst jne.

Seni on Eesti Energia ja TTÜ koostöö aluseks olnud eelkõige teadmine vastastikustest vajadustest ja kompetentsidest, nüüd saab koostöö mitmes valdkonnas ühise ametliku raami.

Tallinna Tehnikaülikoolil on koostöölepingud veel Eesti Energia kontserni kuuluvate AS Eesti Põlevkiviga ja AS Narva Elektrijaamadega.

Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS kommunikatsioonispetsialist ´
Tel.: 71 51 218
GSM: 53 411 813
e-post: iveri.marukashvili@energia.ee

Kersti Vähi
TTÜ pressitoimetaja
Telefon 620 3615
kersti.vahi@ttu.ee