Iseteenindus

Eesti Energia veebruari müügitulemused Eestis

23.03.2007

Eesti Energia elektrimüük Eestis moodustas 2007. aasta veebruaris 731 gigavatt tundi (GWh), mis on 66 GWh ehk 9,9 protsenti rohkem kui varasemal aastal. Müügikasvu mõjutasid Eesti üldine majanduskasv, suure tarbija lisandumine ning vabatarbijate impordi langemine. Müügikasvu soodustas ka eelmise aastaga võrreldes külmem veebruar – keskmine temperatuur oli 1 C võrra madalam.

Eesti Energia keskmiseks hulgimüügi hinnaks Eesti suletud turul veebruaris oli 377,3 kr/MWh, sama perioodi keskmine elektrihind Põhjamaade energiabörsil NordPool oli 470,7 kr/MWh, mis on 20% kõrgem kui Eestis.

Eesti Energia avatud turu ehk suurtele äriklientidele suunatud müük Eestis kasvas veebruaris 24%. See kasv on tingitud eelkõige uue tarbija lisandumisest võrreldes eelmise aasta veebruarikuuga. Suletud turu müük oli 42 GWh ehk 8% võrra suurem kui eelmise aasta samal perioodil. Sealhulgas müük koduklientidele tõusis ligi 15,5% ja äriklientidele 4,4% võrra.

Müük Eesti Energiasse mittekuuluvatele võrguettevõtjatele kasvas võrreldes eelmise aasta veebruarikuuga umbes 9,6%. Tänavu veebruaris ostisid võrguettevõtjad kogu vajaliku elektrienergia Eesti Energialt, eelmise aasta veebruaris imporditi ligi 5 GWh.

Eesti Energia veebruaris 2007 müüdud soojusenergia kogus oli 324 GWh, suurenedes võrreldes 2006 aasta veebruarikuuga 8 GWh ehk 2,4 protsendi võrra seoses tänavu külmema ilmaga.

Lisainformatsioon:
Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS kommunikatsioonispetsialist
Tel.: 71 51 218
GSM: 53 411 813
e-post: iveri.marukashvili@energia.ee