Iseteenindus

Jaotusvõrk palub Lasnamäe klientidelt vabandust

16.03.2007

Eesti Energia Jaotusvõrk vabandab oma Lasnamäe klientide ees, kes jäid neljapäeval 15. märtsi õhtul ligi kaheks tunniks elektrita. Kaablirike põhjustas elektrivarustuse katkemise ligi 7000-delt lasnamäelasel. Elektrita jäi teiste seas ka Hansapanga serverikeskus, mis häiris kaardimaksete süsteemi ning rahaautomaatide tööd. Jaotusvõrk palub kõigilt oma klientidelt vabandust, kelle elutegevust Lasnamäe elektrikatkestus häiris. Samuti vabandame firmade ees, kelle kliente antud elektrikatkestus omakorda puudutas.

Mida aga Jaotusvõrk Lasnamäel ette võtab, et selliste elektrikatkestuse arvu vähendada? Lasnamäe elektrivõrgu renoveerimisse investeerib Jaotusvõrk sel aastal ligi 20 miljonit krooni. Lähima kolme aasta jooksul püsib investeeringute maht samal tasemel. Raha suunatakse ennekõike Lasnamäe kaabelvõrgu renoveerimisse ning alajaamade automatiseerimiseks.

Lasnamäe elektrivarustus on välja ehitatud peamiselt 70-ndate aastate lõpus ning 80-ndate alguses. Vanuse poolest ei olegi tegemist väga vana võrguga, sest kvaliteetselt paigaldatud kaabelvõrk võib ilma riketeta kesta üle 50 aasta. Lasnamäe elektrivõrk on aga rajatud valdavalt ebakvaliteetseid materjale kasutades ning tugevalt jätab soovida ka toonane n-ö plaani täitmise eesmärgil tehtud tööde kvaliteet.

Rikete tekkimise põhjuseks kaablivõrgus on peamiselt rikked kaablite liitekohtades. Kaablivõrgu rikked sagenevad kevaditi seoses külmunud maa sulamisega, mille käigus võib niiskus ja vesi sattuda kaablite liitekohtadesse ning tekitada lühise, mis elektrivarustuse välja lülitab. Elektrivarustuse taastamiseks tuleb kliendid viia uute liinide või kaablite toitele, mis võib olenevalt olukorrast olla automaatne, nii et see elektrikatkestust ei põhjusta, kuid teisel juhul võib protsess kesta mõni tund. Seejärel ühendatakse rikkis kaablile spetsiaalsed seadmed, mis näitavad arvutuste käigus võimaliku rikkekoha kaugust alajaamast. Seejärel saab hakata rikkekohta lahti kaevama ning parandama.

Teiseks kaablivõrgu probleemiks on seoses kiire ehitustegevusega maakaablite läbikaevamine ehitusettevõte poolt. Aasta jooksul on selliseid läbikaevamisi toimunud Tallinnas ligi 60 korral.

Kogu Eestis investeerib Jaotusvõrk elektrivõrgu uuendamisse ja ehitusse sel aastal ligi 1,1 miljardit krooni.

Kristjan Hamburg
kommunikatsioonijuht
EE ASi OÜ Jaotusvõrk