Iseteenindus

Eesti Energia, Ekseko ja Ragn-Sells hakkavad biojäätmetest ja vedelsõnnikust energiat tootma

16.03.2007

Täna, 16. märtsil kirjutasid Eesti Energia Taastuvenergia ettevõtte juht Toomas Niinemäe, Ragn-Sells’i juhatuse liikmed Rein Leipalu ja Agu Remmelg ning Ekseko juhatuse liige Andres Veide alla koostöölepingule, mille eesmärgiks on Viljandimaale Viiratsi valda ühisettevõtte loomine biojäätmete ja sea vedelsõnniku baasil energia ja väetise tootmiseks.

Planeeritava koostootmisjaama elektriline võimsus on 1,7 MW ja soojuslik võimsus 1,9 MW. Tekkivat soojust hakatakse kasutama biogaasi tootmise protsessis ning seafarmi soojusvajaduse rahuldamiseks. Uut koostootmisjaama hakatakse ehitama pärast kõikide vajalike uuringute läbiviimist ja investeerimisotsust orienteeruvalt 2008. aastal.

„Peale tänast koostööleppe sõlmimist hakataksegi projekteerima, planeerima ja taotlema ehitusluba biogaasi jaamale. Viime läbi ka keskkonnamõjude hindamise protsessi. Samuti tuleb võtta pakkumised ehitaja ja sobivate seadmete tarnija leidmiseks,” rääkis eelseisvatest töödest Ekseko arendusdirektor Andres Veide. „Eesmärk on mitte utiliseerida jäätmeid, vaid neid ümber töödelda energiaks ja väetiseks ning sellest kasu saada. Inimeste jaoks, kes elavad meie sõnnikulaotuse lähipiirkonnas, peaks vähenema oluliselt ebameeldiv lõhn laotusperioodil. Põllumehed, kelle maadele seda laotame, saavad kvaliteetsema väetise,” kommenteeris projekti eeliseid Veide.

„Alates 2010. aastast tuleb Eestis hakata vähendama biojäätmete sisaldust ladestatavates jäätmetes. Mitmed Euroopa riigid, sh Rootsi, on otsustanud täielikult keelustada biojäätmete ladestamise,” sõnas Ragn-Sells’i juhatuse liige Rein Leipalu. Ta lisas, et Eestis on viimane aeg hakata rajama seadmeid biolagunevate jäätmete taaskasutuseks. Osalus biogaasi generaatori rajamise projektis annab Ragn-Sellsile täiendavad võimalused biojäätmete nõuetekohaseks käitlemiseks.

Eesti Energia ja Ekseko sõlmisid 2004 aastal koostöökokkuleppe Ekseko seafarmi jääkidest saadaval biogaasil töötava koostootmisjaama rajamise võimaluste uurimiseks. 2004. aastal detsembris valmis sellel teemal Eesti Energia poolt tellitud teostatavusuuring.

Eesti Energia on pidevalt tegelenud koostootmise arendamisega Eestis. Näiteks tagab renoveeritud energiaplokk Balti Elektrijaamas lisaks elektritootmisele ka Narva linna soojusvarustuse ning ettevalmistamisel on aegunud Ahtme koostootmisjaama asemele uue koostootmisjaama rajamine.

AS Ekseko on suurim seakasvatusettevõte Eestis ja Balti riikides. 2006. aasta lõpuks kasvas Ekseko farmides 102 270 siga. 2007. aastal planeerib Ekseko realiseerida koos nuumseakasvatuse lepingupartneritega Rakvere Lihakombinaadi tapamajja üle 230 000 nuumsea. Ekseko omanduses on üle 1500 ha põllumaad.

Jäätmekäitlusfirma Ragn-Sells AS on Rootsi perefirma Ragn-Sells AB tütarettevõte Eestis. Ragn-Sells on spetsialiseerunud erinevate jäätmekäitlusalaste teenuste osutamisele kogu Eestis. Möödunud aastal sisenes Ragn-Sells Läti turule. Ragn-Sellsi 2006. aasta käive oli 268 miljonit ja kasum 29,3 miljonit krooni. Ettevõte suunas eelmisel aastal taaskasutusse üle 25 000 tonni jäätmeid.

Lisainformatsioon:
Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS kommunikatsioonispetsialist
Tel.: 71 51 218
GSM: 53 411 813
e-post: [email protected]

Andres Veide
AS Ekseko arendusdirektor, juhatuse liige
Tel: 43 51 905
E-post: [email protected]

Rein Leipalu
AS Ragn-Sells juhatuse liige
Tel: 606 0400
E-post: [email protected]