Iseteenindus

100 miljonit krooni maksev Eesti EJ-Püssi alajaama vaheline kõrgepingeliin on valmis

27.01.2001
Laupäeval kell 16.00 pingestati Eesti Elektrijaama jaotusseadme ja Püssi alajaama vaheline 330 kV liin. 100 miljonit krooni maksma läinud kõrgepingeliin tugevdab Eesti energiasüsteemi ja lisab Tallinna ning kogu Põhja-Eesti elektritarbijatele varustuskindlust. EE juhatuse esimehe Gunnar Oki sõnul on see esimene Eesti iseseisvuse ajal ehitatud 330 kV pingega liin. Selle ehitamise eesmärgiks on elektrisüsteemi perspektiivset arengut arvestades Eesti Elektrjaamast Tallinna suunal kulgeva ülekandevõrgu tugevdamine. Liini ehitajaks oli Pohjolan Voima OY (PVO) kontserni tütarettevõtePVO-Engineering Ltd (PVOE) ja Eesti Elektrivõrkude Ehituse AS (EEE). Liini pikkuseks on 57 kilomeetrit. Ehituslikult on see esimene rahvusvahelistele normidele vastavate tõmbitsatega terassõrestikmastidega kõrgepingeliin Eestis. Varem Eestis ehitatud elektriülekandeliinid on ehitatud ja projekteeritud vastavalt Venemaal kehtivatele normidele ning kasutatavatele masti tüüpidele. Liiniehituse esimese etapina valmisid kahe kuu eest Eesti Elektrijaama 330 kV jaotusseadme ja Püssi alajaama laiendused, mille ehitajaks oli ABB AS. EE investeerib põhi- ja jaotusvõrgu arengusse käesoleval majandusaastal kokku 1,3 miljardit krooni. 2000.aasta oktoobris valmis 73 miljonit krooni maksnud Tartu alajaama 330 kV jaotusseade, millest sõltub kogu Lõuna-Eesti elektrivarustus ja läbi Eesti Lätti suunduv energiatransiit. Kaie Saar
EE pressiesindaja
tel. 62 52 446, 051 77 185

e-post kaie.saar@energia.ee