Iseteenindus

Eesti Energia projekt oli võidukas rahvusvahelisel Energy Globe konkursil

16.03.2007

Eesti Energia poolt läbiviidud keskkonnaprojekt OSELCA (Oil Shale Energy Life Cycle Assessment, LCA) ehk Põlevkivielektri olelusringi hindamine loeti rahvusvahelisel Energy Globe projektikonkursil auhinna vääriliseks. OSELCA projekti rahastas EL Life-Environment fond, projektis osalesid partneritena Soome Keskkonnainstituut SYKE ning Eesti firma Cycleplan.

Sellel konkursil osales kokku 730 projekti 94 riigist. Balti riikide poolt konkursile esitatud kuuest projektist valis rahvusvaheline keskkonnaekspertidest koosnev þürii silmapaistvaimateks Eesti Energia poolt läbiviidud põlevkivielektri olelusringi hindamise ning Läti Vides projekti.

„Eesti on ainulaadne riik maailmas, kuna ta on ainus, kus energeetika põhikütuseks on põlevkivi. Ligikaudu 95% Eesti elektrivajadusest kaetakse Kirde-Eesti elektrijaamades põlevkivi põletamisest saadud energiaga. Loomulikult kaasnevad sellega ka mitmesugused keskkonnamõjud,” sõnas Eesti Energia keskkonnaosakonna projektijuht Reigo Lehtla. Ta lisas, et projekti eesmärgiks oli tutvustada ja juurutada Eestis uudset keskkonnametoodikat – olelusringi hindamist – ning ühtlasi rakendada seda metoodikat Eesti Energia põhitoodangu, põlevkivielektri peal. Projekti käigus võrreldi põlevkivielektrit kivisöe- ja taastuvenergiaga ning analüüsiti Eesti tulevikuenergia stsenaariumite keskkonnamõjusid. Tulemustega saab tutvuda projekti koduleheküljel http://www.energia.ee/OSELCA/

Olelusringi hindamine on nii tegevusraamistik kui ka meetod, mis võimaldab terviklikult analüüsida ja hinnata toote või teenuse olelusringi ehk elutsükliga kaasnevat keskkonnatoimet. Tänaseks on olelusringi hindamise abil kirjeldatud kõigi ELis kasutatavate energialiikide (tuuma-, hüdro-, tuule-, kivisöe-, põlevkivi- jne) keskkonnatoimet.

Esimesed olelusringi hindamise põhimõtetel tuginevad uuringud, viidi läbi 1960ndate aastate lõpus USAs ja sealtpeale on LCAd kasutatud suuremal või vähemal määral kogu maailmas, sh kasutavad seda rutiinselt paljud suurkontsernid, nagu BMW, Volvo, Unilever, McDonald’s, Motorola, Panasonic, The Body Shop jne.

Eesti Energia on algatanud rea projekte põlevkivienergeetika negatiivsete keskkonnamõjude vähendamiseks. Põlevkivi efektiivsema ning puhtama põletustehnoloogia juurutamiseks viidi kaks Narva Elektrijaamade energiaplokki üle keevkihttehnoloogiale. See oli Eesti kõigi aegade suurim keskkonnainvesteering kogumaksumusega 3,8 mld krooni. 2009. aastaks juurutatakse põlevkivituha tihepulpärastustehnoloogia, mis vähendab põlevkivijäätmete ohtlikkust ja tagab vastavuse ELi prügiladirektiiviga.

Eesti Energiale antakse võidetud auhind üle pidulikul tseremoonial, mis leiab aset 11. aprillil Europarlamendi hoones korraldataval TV-galal. Lähem info projektikonkursi ja TV-gala kohta: http://www.energyglobe.info/geg/frontend/view.php

Lisainformatsioon:
Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS kommunikatsioonispetsialist
Tel.: 71 51 218
GSM: 53 411 813
E-post: iveri.marukashvili@energia.ee