Iseteenindus

1. märtsist hakkavad kehtima Eesti Energia täpsustatud hinnad

28.02.2007
1. märtsist jõustuvad Eesti Energia täpsustatud hinnakirjad.  Hind seekordse korrigeerimise tulemusena oluliselt ei muutu. Eesti Energia palub kõigil klientidel teatada ettevõttele oma elektrinäit veebruari lõpu seisuga. Elektrienergia hinnas Eesti Energia sel aastal muudatusi ei tee ja Energiaturu Inspektsiooni kehtestatud metoodika kohaselt tõusevad minimaalselt vaid võrguteenuste hinnad. Kõigile Eesti Energia lõppklientidele jääb hinnatõus keskmiselt 0,2 protsendi piiresse. Palume klientidel teatada Eesti Energiale oma elektrinäit kuni 5. märtsini kasutades ühte järgnevatest võimalustest: e-teenus internetis, SMS lühinumbrile 1545,  tariifitelefon 1546, e-kiri aadressile naidud@energia.ee või näidutelefon 800 4545 (24h, lauatelefonilt). Eesti Energia soovitab klientidel kasutada ooteaegade vältimiseks mobiilseid, iseteenindavaid ja e-kanaleid. Näitude teatamise ajaks avas Eesti Energia lisaks tavapärastele kanalitele ka tariifitelefoni numbri 1546, mille kaudu saab ettevõttele teatada elektriarvesti näitu, samuti saab sealt infot hinnapakettide ja uute hindade kohta. Tariifitelefon lühinumbril 1546 töötab kuni 9. märtsini, E-R kl 7-21 ja L-P kl 8-19 (kehtib kõneoperaatori hinnakirja tariif). Alates 2005. aastast kooskõlastab Energiaturu Inspektsioon elektrivõrgu ettevõtetele hinnad kolmeks aastaks koos iga-aastase hindade ülevaatamisega ja vajadusel muutmisega. Sel aastal on hindade üle vaatamine juba perioodi viimaseks s.o. kolmandaks aastaks. Võrgutasude regulaarne täpsustamine põhineb elektrituruseadusel ja Energiaturu Inspektsiooni poolt välja töötatud metoodikal. Valemi olulisimad mõjutajad on tarbijahinnaindeks, võrguettevõtjale määratud kulude kokkuhoiu ülesanne, võrguettevõtja poolt mõjutamatud kulud (nt taastuvenergia ostukohustus) ja tarbimise kasvu prognoos. Hindade täpsustamine toimub vastavuses elektrituruseaduse nõudega, mille kohaselt alates 2005. aasta kevadest on klientidele eristatud elektrienergia ja võrguteenuse hind. See muutus on eelduseks vaba elektrituru tekkimise võimaldamisele Eestis. Sarnane põhimõte kehtib enamikes avatud elektrituruga riikides. Lisainformatsioon,
Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 715 2255
GSM: 5662 5888
e-post: helen.sabrak@energia.ee