Iseteenindus

EE ja elektritööde ettevõtjad kirjutavad alla koostöömemorandumi

29.05.2001
Eest Energia (EE) ja Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit (EETEL) kirjutavad täna/esmaspäeval alla koostöömemorandumi. Koostöömemorandumi allakirjutamise eesmärgiks on elektritööde sektori tasakaalustatud arengu tagamine Eestis. Eesti elektritööde sektor on väljakujunemisjärgus ja seetõttu kiires muutumises. EE ja EETEL loodavad, et tihe koostöö kiirendab positiivseid arenguid energeetika ja elektritööde sektoris. Koostöömemorandumis sätestatakse, et EE ja EETEL:
  • kujundavad ühiseid seisukohti energeetika ja elektritööde sektorit reguleeriva õigusliku keskkonna ning muude Eesti ühiskonna jaoks oluliste küsimuste kohta;
  • teevad koostööd elektritööde sektori arengu eesmärkide sõnastamisel, lähtudes energeetika keskkonna- ja kasutajasõbralikkuse ning töökindluse väärtustamisest ning pööravad erilist tähelepanu elektritööde ohutuse tagamisele;
  • teevad koostööd energeetika ja elektritööde sektori riikliku reguleerimise ja tugisüsteemide tasakaalustatud arendamiseks;
  • teevad koostööd elektriala kutsehariduse arendamisel, tagamaks energeetika ja elektritööde sektorispetsialistide vastavus ühiskonna ja ettevõtluse vajadustele ja tehnika ning tehnoloogia arengule.
Tarbija huvide kaitseks toob EETEL suvel välja tiitli "Tunnustatud elektritööde ettevõte", mis omistatakse kvaliteetset elektriala teenust osutavatele firmadele. Koostöömemorandumile kirjutavad täna kell14.00 EE majas Estonia pst. 1 alla EE poolt juhatuse liige ja tehnikadirektor Lembit Vali ning EETELi poolt juhatuse esimees Heiki Liiser. Kaie Saar
EE pressiesindaja
kaie.saar@energia.ee