Iseteenindus

Tuumajaama teostatavusuuringu koondraport

15.02.2007
Alates 25. oktoobril 2006 kui valmis tuumajaama teostatavusuuring on kõigile huvilistele olnud Eesti Energia, Latvenergo ja Lietuvos Energija kodulehtedel kättesaadav uuringu koondraport.  Antud raportis on kirjeldatud kõik uuringus käsitletud teemad ja järeldused. Tuumajaama teostatavusuuringu koondaruannet on Eesti Energia esindajad viimase nelja kuu jooksul tutvustatud erinevatele sihtrühmadele nii massiteabekanalite kui kohtumiste kaudu. Eesti Energial ei ole õigust  täies mahus avalikustada planeeritava tuumajaama teostatavusuuringut, kuivõrd uuring sisaldab kaasatud konsultantide ja teadusasutuste unikaalset oskusteavet ning kolme energiafirma ärisaladusi nagu hinnaprognoosid, tuluprognoosid, kulubaasid jms, mida Eesti Energia ühepoolselt sellises detailsuses jagada ei saa. Uuringu koondraportis mittesisalduva detailsema info järele vajaduse tekkimisel on Eesti Energia andnud ja valmis edaspidi andma huvilistele vastuseid piires, mis ei kahjusta Eesti Energia või tema partnerite ärihuve. Eesti Energia teeb sisulist tööd projekti keskkonnamõjude, tehnoloogiate ja projekti tasuvuse hindamiseks. Konkreetsete siduvate investeerimisotsusteni jõuavad projekti osapooled ca 4 aasta pärast, kõigi aspektide hoolika kaalumise järel. Koondraport: tuumajaam_25-10-06_koond.pdf