Iseteenindus

Narva Elektrijaamad alustab võimaliku tootmise laiendamisega seotud keskkonnamõjude uurimist

09.02.2007

Eile, 8. veebruaril, otsustas Vaivara vallavolikogu algatada AS Narva Elektrijaamade taotlusel energiakompleksi laiendamise detailplaneeringu ja keskkonnamõjude hindamise. Narva Elektrijaamad tahavad saada ülevaadet, millised võimalikud keskkonnamõjud võivad kaasneda uute energiaplokkide ja põlevkivist toodetavate vedelkütuse tehase rajamisega Ida-Virumaale.

«Põlevkiviressursi väärtustamine, selle efektiivne ja keskkonnasõbralik kasutamine energia tootmiseks on teema, millega Narva Elektrijaamades aktiivselt tegeletakse,» rääkis Narva Elektrijaamade juhataja Ilmar Petersen. «Käsikäes riiklikul tasandil toimuva põlevkivi arengukava koostamisega uurime ka meie põlevkivienergeetikasse tehtavate võimalike uute investeeringute mõju keskkonnale. Põlevkivienergeetikas on Eesti kogemus maailmas unikaalne, see on olnud meie energiasüsteemi sõltumatuse aluseks ning oleks rumal sellist eelist mitte edasi arendada ja kõigi Eesti Energia klientide hüvanguks ära kasutada,» selgitas Petersen keskkonnamõjude uurimise alustamise põhjuseid.

Valla poolt algatatav detailplaneering on aluseks keskkonnamõjude hindamise käivitamisele. Keskkonnamõjude hindamine koos avalike aruteludega on plaanis lõpetada käesoleva aasta sügisel.

“Peale keskkonnamõjudest piisava ülevaate saamist on võimalik otsustada, kas ja mis kujul on mõistlik tootmise uuendamisega edasi minna,” lisas Petersen.

Narva Elektrijaamades on seni uuendatud kaks energiaplokki, mis vastavad nüüd täielikult suurte põletusseadmete direktiivi nõuetele. Projekt läks maksma ligikaudu 4 miljardit krooni. Elektrijaamade vanad energiaplokid tuleb nõuetele mittevastavuse tõttu sulgeda aastaks 2016. Juhul, kui uusi energiaplokke ei ehitata või renoveerita, väheneb elektritootmine, moodustades 2012 ainult 60 % praegusest sisemaisest elektritarbimisest. Praegusel tasemel elektritoodangu säilitamiseks on aastaks 2012 vajalik vähemalt kaks uut energiaplokki.

ASi Narva Elektrijaamad vedelkütusetehas on rajatud aastal 1979. Tehas võimaldab toota ligikaudu 150 000 tonni vedelkütust aastas, mis on ligikaudu kolmandik Eestis toodetavast vedelkütuste kogusest. AS Narva Elektrijaamad asutati 1999 aastal. Elektrijaamades kasutatakse kütusena kohalikku põlevkivi, mida kaevandatakse AS Eesti Põlevkivile kuuluvates karjäärides ja allmaakaevandustes. Balti ja Eesti Elektrijaam on maailma suurimad põlevkivil töötavad elektrijaamad kasutades ca 11 miljonit tonni põlevkivi aastas.

Lisainformatsioon:
Karina Miksjuk
Avalike suhete spetsialist
AS Narva Elektrijaamad