Iseteenindus

Eesti Energia kulutas välja hanke Eesti seni suurima tuulepargi ehitamiseks

29.01.2007

Täna, 29. jaanuaril, kulutas Eesti Energia välja hanke Balti Elektrijaama suletud tuhaväljale rajatava kuni 50-megavatise koguvõimsusega tuulepargi ehitaja leidmiseks. Tõhusamaks taastuvenergia ning koostootmise projektide elluviimiseks otsustas Eesti Energia juhatus koondada need tegevused kokku ühe koostootmise ja taastuvenergia valdkonna alla, mida asus koordineerima Toomas Niinemäe, kes ühtlasi jätkab ka Iru elektrijaama juhtimist.

Peale hanke raames võitjaga lepingu sõlmimist hakaks tuulepark tööle umbes 2 aasta pärast. Projekti maksumuseks on üle 40 miljonit eurot.

Tuulepargi asukohaks oli valitud aktiivseks kasutamiseks suletud Balti Elektrijaama tuhaväli. "Me soovime pakuda oma klientidele mitmetest energiaallikatest toodetud kvaliteetset energiat ning vähendada põlevkivienergeetika keskkonnamõjusid. Tuulepargi rajamine tuhaväljale on üks parimaid näiteid kuidas seda saavutada," selgitas tulevase tuulepargi asukoha eeliseid Eesti Energia taastuvenergia ja koostootmise valdkonna juht Toomas Niinemäe.

Planeeritavast Narva tuulepargist saaks Eesti seni suurim tuulepark. Eesti Energia tähtsaimad töös olevad taastuvenergia projektid on Peipsi järvele tuulepargi rajamine ning jäätmepõletusel töötava soojuse - ja elektri koostootmisploki rajamine Iru elektrijaama. Ühtlasi on töös mitmeid teisi taastuvenergiaprojekte nagu Ekseko seafarmi juurde biogaasi põletusel baseeruva koostootmisjaama rajamine, Virtsu teise Eesti Energia tuuliku paigaldamine, Ruhnu tuulepark, kohalikul kütusel koostootmisjaamade rajamine mitmes Eesti linnas.

Nii Narva tuulepargis kui ka teistes Eesti Energiale kuuluvates tuuleparkides toodetavat elektrienergiat hakatakse müüma Eesti Energia Rohelise Energia osalussüsteemis, kus iga era- ja juriidiline isik saab toetada taastuvenergia tootmist, ostes vastava järgu sertifikaadi.

Lisainformatsioon:
Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS kommunikatsioonispetsialist
Tel.: 71 51 218
GSM: 53 411 813
e-post: iveri.marukashvili@energia.ee