Iseteenindus

Eesti Energia nõukogu kinnitas kontserni struktuurimuudatused

24.01.2007

Eile, 23. jaanuari õhtul lõppenud nõukogukoosolekul said kinnituse mitmed Eesti Energia kontserni struktuuri puudutavad muudatused. Juhatus sai volitused minna edasi kõigi planeeritud kontsernisiseste ümberkorraldustega.

"Tutvustasime nõukogule eile mitmeid praktilisi kontsernisiseste ümberkorralduste plaane, mis kõik ka heaks kiideti," rääkis Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive. "Kõigi lähiajal elluviidavate ümberkorralduste eesmärgiks on tõsta Eesti Energia töö efektiivsust ning tagada ettevõtete ja ärisegmentide parem toimimine," lisas ta.

Eesti Energia on otsustanud moodustada omaette äriühingu hetkel Narva elektrijaamadele kuuluva õlitehase baasil ja seda kahel peamisel põhjusel. Esiteks võimaldab eraldi äriühing selgelt lahku lüüa investeeringud elektri tootmisesse ja õli tootmise investeeringute rahastamise. See võimaldab eraldada kahe tegevuse riskid. Teiseks ei peaks AS Narva Elektrijaamad äriühinguna korraga keskenduma kahele erinevale suurele ärile. Õlitootmine ei ole Narva elektrijaamade põhitegevus, kuid selle äri maht ja potentsiaal nõuavad omaette keskendumist. Planeeritud ajakava uue äriühingu moodustamiseks on viis kuud alates nõukogu otsusest.

Eesti Energia plaanib koondada oma tütarettevõtte AS Energoremonti ja senise Eesti Põlevkivile kuulunud Mäetehnika AS-i tegevused üheks äriühinguks. Mõlema eraldi tegutseva ja kohati teineteisega konkureeriva ettevõtte põhitegevusalaks on metallkonstruktsioonide valmistamine ja hooldus. Eesti Energia kontserni seisukohalt on ebaotstarbekas omada kahte sama tegevusalaga tütarettevõtet. Lahenduseks on AS Mäetehnika ostmine AS Energoremont poolt, mis ühtlasi vähendaks ka Eesti Energia kontserni hierarhilisust. Eesmärgiks on tehing läbi viia uue majandusaasta alguseks.

Eesti Energia on otsustanud jagada kontserni peakontori tehnilise kvaliteedi ja tööohutusega tegelevad tehnilised funktsioonid tütarettevõtete vahel. Selle tulemusena suureneb tütarettevõtete tehniline kompetents ja vastutus omas valdkonnas ning kontserni keskusele jääb vastutus strateegiliste tegevuste eest. Muudatus on plaanis läbi viia käesoleva majandusaasta lõpuks.

Viimase struktuurimuudatusena sai nõukogu heakskiidu OÜ Elektrikontrollikeskus osaluse müümine. Elektrikontrollikeskuse põhitegevusalaks on elektripaigaldiste tehnilise seisukorra kontroll ja nõuetekohasuse tõendamine ning elektriala füüsiliste isikute pädevuse hindamine ja tõendamine. Ekspert hinnanguid andva ettevõttena on Elektrikontrollikeskuse jaoks sõltumatus väga oluline kriteerium ning kuna Eesti Energial puudub ettevõttega seoses strateegiline huvi, otsustati oma osalus võõrandada.

Lisaks nimetatud kontsernisisestele plaanidele on Eesti Energia muutnud oma struktuuri ka uue Energiakaubanduse äriüksuse loomisega. Loodud äriüksuse juhiks sai Jaanus Arukaevu ning vastutuseks on Eesti Energia kontserni elektri tootmise, ostmise ja müümise portfelli juhtimine, elektrienergiaga kauplemine NordPooli elektribörsil ning töö elektri ostu- ja müügilepingutega Eesti Energias.

Lisainformatsioon,
Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
e-post: helen.sabrak@energia.ee