Iseteenindus

Eesti Energia ja Virumaa kolledž taaselustavad energeetikaalase rakendusliku kõrghariduse

23.01.2007

Täna, 23. jaanuaril, kirjutasid Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive ja Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledþi direktor Viktor Andrejev alla koostööleppele, mille kohaselt kannab Eesti Energia Virumaa Kolledþi arengufondi üle 90 tuhat krooni, mis jagatakse stipendiumiteks.

"Energeetikasektoris on täna olemas reaalne vajadus spetsialistide järele, kelle erialane ettevalmistus oleks kutseõppe ja inseneriõppe vahepealne, praktilise suunitlusega tase. Tänase Eesti hariduskorralduse kohaselt toimub nii soojus- kui ka elektroenergeetikas spetsialistide ettevalmistamine kutsekoolides ja ülikoolis, kuid puudub rakendusliku kõrghariduse tase," rääkis Eesti Energia järelkasvuprogrammi juht Kaie Saar. "Hinnanguliselt oleks aastas vaja ette valmistada vähemalt 80 rakendusliku kõrgharidusega energeetikaspetsialisti, kuid hetkel Eestis ei valmistata sellise haridus tasemega inimesi ette," tõi Saar välja energeetikasektori ettevõtete mure.

2007. aasta sügisest algatavast õppeaastast käivitatakse Virumaa Kolledþist energeetikavaldkonna rakenduskõrghariduse nelja-aastane õppeprogramm, kus kahel viimasel aastatel saavad tudengid spetsialiseeruda nii soojuseenergeetikale kui ka elektrivõrkudele. Eesti Energia stipendiumile saab kandideerida igalt kursuselt kaks rakenduskõrgharidusõppe üliõpilast.

„Eesti Energia ees seisavad lähiaastatel väga suured väljakutsed ja nende elluviimiseks on meil vaja särasilmseid ja teotahtelisi noori inimesi,” rääkis Eesti Energia ja Virumaa Kolledþi koostöö taustadest Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive. „Euroopa energiaturu muutused ja järjest enam rahvusvahelistuv Eesti Energia pakuvad seeläbi teotahtelistele noortele suuremaid eneseteostuse võimalusi kui kunagi varem,” täiendas Liive.

TTÜ Virumaa Kolledþ asutati aastal 2000. Kolledþis õpib 450 üliõpilast. Õppeasutus annab noortele haridust sellistel erialadel nagu tootmistehnika ja tööstuettevõtlus, automaatikasüsteemid, kütuse tehnoloogia, ehitustehnika ning alates septembrist ka energiatehnika. Eelnevalt on TTÜ Virumaa Kolledþ sõlminud koostöölepingud selliste firmadega nagu AS Eesti Põlevkivi, AS Norwes Metall, AS Nitrofert ning Silbeti Plokk OÜ.

Lisainformatsioon:
Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS kommunikatsioonispetsialist
Tel.: 71 51 218
GSM: 53 411 813
e-post: [email protected]