Iseteenindus

Eesti Energia peamised tegevusnäitajad detsembris 2006

22.01.2007

Eesti Energia kodumaine elektrimüük moodustas 2006. aasta detsembris 629 gigavatt tundi (GWh) jäädes eelmise aasta detsembrikuu tasemele seoses tänavu tunduvalt soojema ilmaga, mis tasandas majanduse kasvust tingitud elektritarbimise suurenemist. Kogu 2006. aasta jooksul oli Eesti Energia kodumaiseks elektrimüügiks 6 568 GWh, mis on 8 protsenti rohkem kui varasemal aastal. Elektri müügi kasv 2006 aastal tervikuna oli tingitud  üldisest Eesti majanduse kasvust.

Eesti Energia avatud turu ehk suurtele äriklientidele suunatud müük kasvas detsembris 46%. See kasv on tingitud eelkõige uue tarbija lisandumisest võrreldes eelmise aasta detsembrikuuga. Suletud turu müük oli 487 GWh ehk 4% väiksem kui eelmise aasta samal perioodil, sealhulgas müük koduklientidele langes ligi 5% ja äriklientidele 3% võrra. Müük Eesti Energiasse mittekuuluvatele võrguettevõtjatele vähenes võrreldes eelmise aasta detsembrikuuga umbes 3%. Tänavu detsembris ostisid võrguettevõtjad kogu vajaliku elektrienergia Eesti Energialt, eelmise aasta detsembris imporditi 4,5 GWh.

Detsembrikuu jooksul sõlmiti Eesti Energia kontserni kuuluvate võrguettevõtjatega 374 lepingut uute liitumise väljaehitamiseks, 2005. aasta detsembris oli sama näitaja 377 lepingut, seega oli  uusi liitujaid kolme võrra vähem kui eelmise aasta detsembris. Eelmise aasta detsembris sõlmitud lepingutest olid 163 juriidiliste ja 211 eraisikutega. Kokku ehitas Eesti Energia detsembris sõlmitud lepingute põhjal uusi võrguühendusi maksimaalse läbilaskevõimega 13 977 ampri ulatuses.

Eesti Energia elektrienergia netotoodangu maht oli detsembris 747 gigavatt tundi (GWh), kahanedes võrreldes möödunud aasta detsembrikuuga 61 GWh võrra ehk 7 protsenti, enamasti seoses elektrienergia ekspordi kahanemisega. Kogu 2006. aasta elektrienergia netotoodang oli 8 335 GWh ja vähenes võrreldes varasema aastaga 432 GWh võrra ehk 5 protsenti, peamisteks põhjusteks olid ekspordi langemine, võrgukadude vähenemine ning suurenenud energia ost taastuvelektrijaamadest.

Elektrienergia eksport detsembris 2006 kahanes 77 GWh võrra ehk 68 protsenti. Kogu 2006. aasta elektrienergia eksport moodustas 977 GWh kahanedes võrreldes eelmise aastaga 48 protsendi võrra, seda seoses soojema ilmaga ja Läti lepingu tingimuste muutustega ning Venemaa põlevkivi ümbertöötlemise lepingu lõppemisega. 

Kogu 2006. aasta elektrienergia kodumaised võrgukaod moodustasid 11,1 protsenti, aasta tagasi vastaval perioodil oli sama näitaja 12,1 protsenti. Kaoprotsendi vähenemine oli saavutatud enamasti kommertskadude arvelt tänu sihtpärasele tööle elektrivõrgu kaasajastamisel ja elektritarbimise kontrolli tõhustamisel.

Soojusenergia netotoodang eelmise aasta detsembris oli 246 GWh, vähenedes võrreldes 2005 aasta detsembrikuuga 70 GWh ehk 22 protsendi võrra seoses tänavu erakorraliselt sooja ilmaga. Kogu 2006. aasta soojusenergia netotoodang oli 2 235 GWh,  praktiliselt sama mis eelmiselgi aastal, vähenemine moodustas 0,5% ehk 10 GWh.

Lisainformatsioon:
Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS kommunikatsioonispetsialist
Tel.: 71 51 218
GSM: 53 411 813
e-post: iveri.marukashvili@energia.ee