Iseteenindus

Tartu Kohalike Omavalitsuste Liit ja Eesti Energia hakkavad uurima jäätmepõletusjaama ehitamise võimalusi Kagu-Eestisse

18.01.2007

Täna, 18. jaanuaril kirjutasid  Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Aivar Soop, Eesti Energia AS koostootmise ja taastuvenergia valdkonna juht Toomas Niinemäe ning AS Kagu-Eesti Jäätmekeskuse esindaja Aigar Aab alla koostöökokkuleppe Kagu-Eesti uue jäätmepõletusjaama ehitamise tasuvusuuringu läbi viimiseks.
 
Tartu Omavalitsuse Liit ja Kagu-Eesti Jäätmekeskus huvitatud Kagu-Eestis jäätmekäitluse ja energiatootmise võimalikult efektiivsest ja majanduslikult otstarbekast korraldamisest ning Eesti Energia kontserni üheks strateegiliseks eesmärgiks on tootmisportfelli mitmekesistamine ning uute kütuseliikide kasutuselevõtmine.

"Jäätmepõletusel baseeruva koostootmise potentsiaal ei ole Kagu-Eesti piirkonnas täielikult rakendatud ning meil on hea meel teha koostööd selle kasutuselevõtmise nimel," sõnas Eesti Energia koostootmise ja taastuvenergia valdkonna juht Toomas Niinemäe. "Soojuse ja elektri koostootmise protsessis jäätmete kasutamine kütusena aitab vähendada soojuse- ja elektrihinna, samuti jäätmekäitlushindade tõususurvet, kuna tegemist on kohaliku ressursiga, mis on oluliselt odavam kui imporditav fossiilne maagaas või masuut," täiendas Niinemäe.

Jäätmete põletamisel baseeruv soojuse- ja elektrienergia koostootmise tehnoloogia on levinud Skandinaaviamaades ja mujal Euroopa Liidus. Selline jäätmete taaskasutuse moodus on efektiivne nii ressursi kasutuse, keskkonnakaitse kui ka energiatootmise seisukohalt.

Lisainformatsioon:
Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS kommunikatsioonispetsialist
Tel.: 71 51 218
GSM: 53 411 813
e-post: iveri.marukashvili@energia.ee