Iseteenindus

Eesti Energia peab Poola kaasamist tuumaprojektile kasulikuks

09.01.2007

Täna, 9. jaanuaril kohtusid Varssavis Baltimaade energiafirmade juhid, et tutvuda Poola energiafirmaga PSE ja arutada võimalusi Poola kaasamiseks Balti riikide ühise tuumajaama projekti.

”Tänase kohtumise järel on meie arusaamine Poola energiafirmast ning nende poolt projektile toodavast lisaväärtusest palju selgem,” kommenteeris lõppenud kohtumist Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive. ”Poola kaasamisel Balti riikide poolt alustatud tuumaprojekti on eelised, aga on kindlasti mõned tingimused, mis tuleks Poolaga eelnevalt kokku leppida,” täiendas Liive.

”Tuumajaama projekt võidaks sellest, kui ehitatav tuumajaam saaks tarnida elektrit suuremale turule kui seda on Balti turg”, sõnas Liive. Poola edukaks kaasamiseks projekti on vaja saada garantii, et Leedu ja Poola vahele ehitatakse välja seni puuduv elektriühendus. Samuti on vaja saada selgus, kes Leedu ja Poola ehitatavat ühendust vahel kasutada saaksid. Eesti Energia nägemuse kohaselt peaksid rajatavat ühendust saama kasutada kõik Läänemere elektriturul tegutsevad ettevõtted ning valmima peaks see hiljemalt aastaks 2012. Need on põhilised küsimused, mis tuleb poolte vahel selgeks rääkida ja kokku leppida.

Lahendamist vajav küsimus on kindlasti ka Poola võimaliku osaluse suurus tuumajaama projektis. PSE huvi projektis osaleda on kindlasti erinev Balti riikide huvist, kelle jaoks uus tuumajaam on sõltumatu elektrivarustuse tagamise võtmeküsimus. Seetõttu peaks Eesti Energia hinnangul Balti riikidele jääma projekti arendamisel juhtiv roll. Lõplik osaluste jaotus valmis tuumajaamas sõltub sellest, kui suurt osa tuumajaama võimsusest investorid soovivad endale saada ning seda küsimust ei saa sisuliselt otsustada enne, kui tuumajaama ehitamise hange on läbi viidud ja erinevate reaktorite maksumused teada.

Kuna võimalik PSE kaasamine tuumajaama projekti hõlmab suurt hulka erinevaid praktilisi küsimusi, moodustasid pooled nende teemade läbirääkimiseks ekspertgrupi. Sellesse ekspertgruppi kuulub kaks esindajat iga energiaettevõtte poolt ja töörühma ülesandeks on läbi arutada ja ette valmistada kõik Poola ettevõtte kaasamisega seotud tingimused ja lepingud ning panna paika ühinemise ajakava.

Eelmise aasta veebruaris allkirjastasid Eesti, Läti ja Leedu peaministrid ühisavalduse, millega avaldati toetust uue tuumajaama rajamise uurimisele kolme Balti riigi energiaettevõtte poolt ja kolme riigi ühtse energeetikastrateegia koostamisele. Eesti Energia, Latvenergo ja Lietuvos Energija juhid allkirjastasid ühiste kavatsuste protokolli Leedu uue tuumajaama rajamise uurimiseks eelmise aasta 8. märtsil.

Lisainformatsioon,
Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
e-post: [email protected]