Iseteenindus

Eesti Energia ja TTÜ koostöös loodi energeetikateadlase Olev Liigi nimeline stipendium

28.02.2007
27. veebruaril kuulutatati Tallinna Tehnikaülikooli energeetikamajas toimunud seminaril välja TTÜ Arengufondi asutatud Olev Liigi nimeline doktoriõppe stipendium. Stipendiumi rahastajateks on TTÜ ja Eesti Energia. Kõnealune doktoriõppe stipendium loodi jäädvustamaks varalahkunud Tallinna Tehnikaülikooli energeetikateaduskonna dekaani, rahvusvahelise haardega energeetikateadlase, Eesti volitatud inseneri, väljapaistva õppejõu ja haridustegelase professor Olev Liigi (1957 – 2005) mälestust ja tema panust Eesti teadusse, haridusse ja ühiskonnaellu. "Meie hulgast lahkunud Olev Liik on olnud Eesti energeetika jaoks vaieldamatult üks olulisemaid ja suurima panusega arendajaid. Eesti Energiale on suur au olla osaline selle stipendiumi loomisel ning loodame sellega innustada tänaste doktoriõppe üliõpilaste erksat meelt ja aktiivsust Eesti energeetika tuleviku kujundamisel," rääkis ettevõtmisest Eesti Energia tehnikadirektor ja Tallinna Tehnikaülikoolis energeetikaeriala doktorikraadi kaitsnud Raine Pajo. "Eesti Energia tahab selle stipendiumiga rõhutada, et noored ja andekad Eesti teadlased on meie jaoks väga tähtsad ning me kannustame igati uuendusi ning järelkasvu energeetikas," lisas ta. 2007. aastal antakse välja üks stipendiumi suuruses 50 000 krooni. Stipendiumi eesmärgiks on toetada Tallinna Tehnikaülikooli energeetikateaduskonna edukaid doktoriõppe üliõpilasi, aidates samas kasvatada TTÜ teadlaskonnale akadeemilist järelkasvu. Stipendiumi taotlemine ja määramine toimub avaliku konkursi korras, mis kuulutatakse välja ülikooli ajalehes Mente et Manu, TTÜ Arengufondi Interneti koduleheküljel ja ühes üleriigilise levikuga päevalehes vähemalt üks kuu enne taotluste esitamise viimast tähtaega 31. märtsil 2007. TTÜ Arengufond kuulutab välja avaliku konkursi oma stipendiumitele, sh Olev Liigi doktoriõppe stipendiumile 1. märtsil. Eesti Energia kontsren toetab energeetikaalast haridust veel mitmete stipendiumitega. Näiteks toetab ettevõte stipendiumiga Krimmi eestlaste hulgast pärit noormehe õppinguid Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses. Samuti toetab Eesti Energia Virumaa Kolledzi rakenduskõrgharidusõppe üliõpilasi. Eesti Energia tüttarettevõte Jaotusvõrk innustab omalt poolt energeetikaalase kutsehariduse saamist stipendiumiga Tallinna Polütehnikumis, TTÜs ja Maaülikoolis. Alates 2002 aastast on Narva Elektrijaamade poolt loodud stipendium TTÜ doktorantidele. Lisainformatsioon,
Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: (+372) 715 2255
GSM: (+372) 5662 5888
e-post: helen.sabrak@energia.ee