Iseteenindus

Teoks saab Eesti suurim investeerimisprojekt

25.05.2001
Täna, 25. mail, kell 12.00 kirjutatakse alla Eesti ja Balti Elektrijaama kahe 200 MW energiaploki renoveerimise leping Soome ettevõttega Foster Wheeler Energia OY. Elektrijaamade renoveerimise hind jääb plaanitud, kuni 250 miljoni Euro ehk 3.9 miljardi Eesti krooni, raamidesse. Lepingu allakirjutamisel Narva linnuses osalevad lisaks Narva Elektrijaamade, Foster Wheeler Energia OY ja Eesti Energia esindajatele ka majandusminister Mihkel Pärnoja ning keskkonnaministeeriumi, Ida-Viru maakonna ja Narva linna esindajad. Riigihankekonkurss energiaplokkide renoveerimiseks kuulutati välja eelmise aasta septembris. Konkursikomisjon, kuhu kuulusid NRG Energy, Eesti Energia ja Narva Elektrijaamade spetsialistid valis käesoleva aasta aprillis kolme pakkuja seast konkursi võitja, kelleks osutus Foster Wheeler Energia OY. Konkursi esimesel etapil selgitati välja firmade võimelisus selliseid põlevkivikatlaid ehitada. Tingimusteks olid pakkuja finants-majanduslik tugevus, varasemad edukad kogemused sarnaste tööde teostamisel, põlevkivialased kogemused ning litsentsi olemasolu üldehitustöödeks. Energiaplokkide renoveerimise eesmärk on muuta elektritootmine põlevkivist senisest palju efektiivsemaks ja keskkonnasõbralikumaks. Tänu plokkide kasuteguri tõusule väheneb kütusekulu ühe energiaploki kohta, võrrelduna vanade kateldega, aastas u. 20 % ning oluliselt väheneb atmosfääri minevate heitmete hulk. Antud lepingu allakirjutamine on oluline etapp Narva Elektrijaamade vähemusosaluse erastamisprotsessis firmale NRG Energy. Samuti loob antud tehing aluse põlevkivienergeetika pikaajalisele konkurentsivõimele. Uute katelde ehitamisel saavad suures mahus tööd ka Eesti ettevõtjad, kuna sõlmitav leping sisaldab kohustust kasutada ka kohalike alltöövõtjate abi. Hinnanguliselt saavad ehitusel tööd ligi 1000 kohalikku töötajat. Ühe ploki ehitus võtab aega 28 kuud ning ettevalmistustööd EEJ energiaploki renoveerimiseks algavad vahetult peale lepingu allakirjutamist. Heli Sõber
AS-i Narva Elektrijaamad PR spetsialist
Tel 356 6130, 5661 1487