Iseteenindus

Valminud on Harku alajaama laiendus

27.12.2006
Täna, 27. detsembril võeti ehitajalt vastu Harku kõrgepingealajaama uus osa. Tellija poolelt kirjutas laiendustööe lõpuaktile alla OÜ Põhivõrk juhatuse esimees Lembit Vali ning ehitaja esindajana AS Siemens juhatuse esimees Avo Tihamäe. 2005. aastal valminud Harku alajaama laiendamise vajaduse tingis Eesti-Soome merekaabli Estlink, kaabliga seotud konverterjaama ja trafo liitmine Eesti elektrisüsteemiga ning Harku-Balti 330 kilovoldise õhuliini valmimine. Lisaks vastvalminud Estlinki ning õhuliinide lahtritele reserveeriti käesoleva projekti raames kohad ka tulevaste Harku-Aruküla ja Harku-Sindi kõrgepinge õhuliinide lahtrite ehitamiseks. “Uue alajaamaosa valmimine tagab Estlinki alalisvooluühenduse liitmise Eesti elektrisüsteemiga,” rääkis vastvalminud alajaama laiendusest OÜ Põhivõrk projektijuht Vladimir Antson. Ta lisas, et väga olulised on ka laienduse käigus välja ehitatud lahtrid uue Harku-Balti 330 kilovoldise õhuliini jaoks, mis suurendab elektrisüsteemi läbilaskevõimet Ida ja Kesk-Eesti suunal. Harku 330 kilovoldise pingega alajaam on Harjumaa ja Tallinna sõlmalajaam, mille kaudu elekter Põhja-Eesti tarbijatele laiali jagatakse. Lisaks sellele paikneb Harku alajaamas ka Eesti-Soome merekaabli Estlink konverterjaam, kus vahelduvvool muudetakse alalisvooluks ning maakaabli kaudu merekaablisse suunatakse.
 
Harku alajaama laiendustööd viis peatöövõtjana läbi AS Siemens, projekti kogumaksumuseks oli 50,7 miljonit krooni. Lisainformatsioon:
Kätlin Kruus
OÜ Põhivõrk kommunikatsioonijuht
Tel:    715 1209
Fax:    715 1200
GSM:    5657 5512
E-post: katlin.kruus@pv.energia.ee