Iseteenindus

Eesti Energia peamised tegevusnäitajad novembris 2006

22.12.2006

Eesti Energia kodumaine elektrimüük kasvas 2006. aasta novembris ligikaudu 9%, moodustades 603 gigavatt tundi (GWh). Suurenemise mõjutajaks on jätkuvalt Eesti üldine majanduskasv.

Eesti Energia avatud turu ehk suurtele äriklientidele suunatud müük kasvas novembris 35%. See kasv on tingitud eelkõige uue tarbija lisandumisest võrreldes eelmise aasta novembriga. Suletud turu müük oli 462 GWh ehk 5% suurem kui eelmise aasta samal perioodil, sealhulgas müük koduklientidele kasvas ligi 6% ja äriklientidele 5% võrra. Müük Eesti Energiasse mittekuuluvatele võrguettevõtjatele kasvas võrreldes eelmise aasta novembrikuuga umbes 15%. Tänavu novembris ostisid võrguettevõtjad kogu vajaliku elektrienergia Eesti Energialt, eelmise aasta novembris osa elektrist imporditi.

Novembrikuu jooksul sõlmiti Eesti Energia kontserni kuuluvate võrguettevõtetega 481 lepingut uute liitumiste väljaehitamiseks, 2005. aasta novembris oli sama näitaja 481 lepingut, seega oli uusi liitujaid täpselt sama palju kui eelmise aasta novembris. Sõlmitud lepingutest olid 269 juriidiliste ja 212 eraisikutega. Kokku ehitab Eesti Energia novembris sõlmitud lepingute põhjal uusi võrguühendusi maksimaalse läbilaskevõimega 14 900 ampri ulatuses.

Eesti Energia elektrienergia netotoodangu maht oli novembrikuus 742 GWh, vähenedes 1,5% võrra võrreldes möödunud aasta novembrikuuga. Toodangu mahu kahanemine oli peamiselt tingitud elektrienergia ekspordi langemisest. Elektrienergia eksport moodustas kokku 32 GWh ja oli eelmise aasta novembrikuu ekspordist 116 GWh ehk 78 % võrra väiksem seoses Läti elektrienergia ostude langemisega.

Elektrienergia kodumaised kaod (kõrge-, kesk- ja madalpinge võrkudes kokku) viimase 12 kuu eest, kuni novembri lõpuni, moodustasid 11,37 % võrdluseks aasta tagasi vastaval perioodil olid kaod 12,04 %. Kaoprotsendi vähenemine on saavutatud tänu sihipärasele tööle elektrivõrgu kaasajastamisel ja elektritarbimise kontrolli tõhustamisel.

Soojusenergia netotoodang käesoleva aasta novembris oli 251 GWh, kasvades võrreldes eelmise aasta novembrikuuga ligi 15 GWh ehk 6 % võrra, mis oli tingitud umbes 1 kraadi võrra tänavu jahedamast ilmast ning uute tarbijate lisandumisest.

Lisainformatsioon:
Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel.: 71 52 255
GSM: 56 625 888
e-post: helen.sabrak@energia.ee

Iveri Marukashvili
Eesti Energia kommunikatsioonispetsialist
Tel.: 71 51 218
GSM: 53 411 813
e-post: iveri.marukashvili@energia.ee