Iseteenindus

Eesti Energia peamised tegevusnäitajad oktoobris 2006

01.12.2006

Eesti Energia kodumaine elektrimüük kasvas 2006. aasta oktoobris ligikaudu 9%, moodustades 550 gigavatt tundi (GWh). Suurenemise mõjutajaks on jätkuvalt Eesti üldine majanduskasv.

Eesti Energia avatud turu ehk suurtele äriklientidele suunatud müük kasvas oktoobris 36%. See kasv on tingitud eelkõige uue tarbija lisandumisest võrreldes eelmise aasta oktoobriga. Suletud turu müük oli 417 GWh ehk 6% suurem kui eelmise aasta samal perioodil, sealhulgas müük koduklientidele kasvas ligi 7% ja äriklientidele 6% võrra. Müük Eesti Energiasse mittekuuluvatele võrguettevõtjatele kasvas võrreldes eelmise aasta oktoobrikuuga umbes 7%. Tänavu oktoobris ostisid võrguettevõtjad kogu vajaliku elektrienergia Eesti Energialt, eelmise aasta oktoobris osa elektrist imporditi.

Oktoobrikuu jooksul sõlmiti Eesti Energia kontserni kuuluvate võrguettevõtetega 424 lepingut uute liitumiste väljaehitamiseks, 2005. aasta oktoobris oli sama näitaja 543 lepingut, seega vähenes uute liitujate arv eelmise aasta juuliga võrreldes ligikaudu 28%. Sõlmitud lepingutest olid 162 juriidiliste ja 262 eraisikutega. Kokku ehitab Eesti Energia augustis sõlmitud lepingute põhjal uusi võrguühendusi maksimaalse läbilaskevõimega 17220 ampri ulatuses.

Eesti Energia elektrienergia netotoodangu maht oli oktoobrikuus 769 GWh, vähenedes 17% võrra võrreldes möödunud aasta oktoobrikuuga. Toodangu mahu kahanemine oli peamiselt tingitud elektrienergia ekspordi langemisest. Elektrienergia eksport moodustas kokku 132 GWh ja oli eelmise aasta oktoobrikuu ekspordist 214 GWh ehk 62 % võrra väiksem. Põhjuseks Läti elektrienergia ostu langus seoses soojema ilmaga ja oma jaamade suurema toodanguga.

Elektrienergia kodumaised kaod (kõrge-, kesk- ja madalpinge võrkudes kokku) viimase 12 kuu eest, kuni oktoobri lõpuni, moodustasid 11,25 % võrdluseks aasta tagasi vastaval perioodil olid kaod 12,26 %. Kaoprotsendi vähenemine on saavutatud tänu sihipärasele tööle elektrivõrgu kaasajastamisel ja elektritarbimise kontrolli tõhustamisel.

Soojusenergia netotoodang käesoleva aasta oktoobris oli 155 GWh, vähenedes võrreldes eelmise aasta oktoobrikuuga ligi 8 GWh ehk 5 % võrra, mis oli tingitud tänavu soojemast ilmast.

Lisainformatsioon:
Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: (+372) 71 52 255
GSM: (+372) 56 625 888
e-post: helen.sabrak@energia.ee