Iseteenindus

Viljandimaal on kõige rohkem Rohelise Energia tarbijaid

17.05.2001
Neljapäeval, 24. mail toimub Heimtalis Rohelise Energia kliendiüritus, kus Eesti Energia jagab tunnustust esimestele Rohelise Energia ostjatele Viljandimaal. Neljapäeval, 24. mail toimub Heimtalis Rohelise Energia kliendiüritus, kus Eesti Energia jagab tunnustust esimestele Rohelise Energia ostjatele Viljandimaal. Maalilises Heimtali mõisa viinaköögis antakse kätte sertifikaadid esimestele Rohelist Energiat ostnud Viljandimaa firmadele ja eraisikutele. Esimesed taastuvenergiat kasutavad ettevõtted Viljandimaal on Viljandi Linnahoolduse AS, AS Mivar- Viva, AS Toom Tekstiil ja AS Vilma. Rohelise Energia kodukliente on Viljandimaal hetkel 14, rohkem kui üheski teises Eesti maakonnas. Kokku on Viljandis müüdud 19 Rohelise Energia sertifikaati. Heimtali üritus on juba kolmas omataoline, eelnenud Rohelise Energia kliendipäevad toimusid Pärnus ning Tartus. Roheline Energia on esimene keskkonnasäästliku elektrienergia kaubamärk Ida- Euroopas. 1.aprillist saavad Eesti Energia kliendid tarbida tuulest ja veest toodetud alternatiivenergiat ning väljendada sellega oma keskkonnateadlikkust ja sotsiaalset vastutust. Iga müüdud Rohelise Energia sertifikaadiga toetatakse sihtotstarbeliselt Eestimaa Looduse Fondi, kes toetab Rohelise Energia müügist saadud vahenditega erinevaid loodushoiu- ja keskkonnaalaseid projekte. Roheline Energia on maine- ja staatusetoode, mis rõhutab toote ostja teadlikkust ja keskkonnasäästlikku suhtumist. Roheline Energia on kõigile, kes hoolivad Eestimaa tulevikust. Margit Mikk-Sokk
Eesti Energia Teeninduse pressiesindaja Eesti Energia sooviks on edendada taastuvate energiaallikate kasutamist Eestis ja propageerida loodushoidlikku ja säästvat mõttelaadi. 100% taastuva energia kasutamine alternatiivina põlevkivienergiale on oluline samm puhtama ja tervema ühiskonna poole. Uue keskkonnasäästliku kaubamärgi Roheline Energia turuletoomisega soovib Eesti Energia tõsta eestimaalaste keskkonnateadlikkust. Rohelist Energiat müüakse nelja järgu sertifikaatidena. I ja II järgu sertifikaadid on mõeldud Eesti Energia suurklientidele, III järgu sertifikaadid väikestele äriühingutele ja avalik- õiguslikele institutsioonidele, IV järgu sertifikaadid on koduklientidele.