Iseteenindus

Iru Elektrijaam kirjutas alla ligi 80 miljoni kroonise lepingu tehnoloogia uuendamiseks

27.11.2006
27. novembril kirjutasid Iru Elektrijaama juhataja Toomas Niinemäe ja riigihanke parima pakkumise teinud Technopromexport JSC peadirektor Sergei Malozhavõi ning ettevõtte Euroopa divisjoni direktor Jevgeni Zagorodnõi alla lepingu jaama tehnoloogia kaasajastamiseks.
 
Projekti eesmärk on soojuse ja elektri koostootmisjaama keskkonnamõjude vähendamine ning töö efektiivsuse tõstmine. Töö käigus vahetatakse välja vananenud gaasipõletid loodussõbralikumate ja kaasaegsemate vastu, mille kasutusele võtt vähendab oluliselt soojuse ja elektri tootmisel tekkivate kahjulike õhuheitmete hulka Tallinna Lasnamäe, Väo ja Maardu elu- ja tööstuspiirkonnas. Ühtlasi uuendatakse koostootmisjaama automaatika. Tööde lõpptähtaeg on 31.12.2007. Projekti maksumuseks on ligi 80 miljonit krooni, millest üle 35% finantseerib Iru Elektrijaam CO2 kvootide müügist laekunud vahenditest. "Täna töötavate põletite väljavahetamise eesmärk keskkonnasäästlikumate seadmete vastu, on tõsta Iru Elektrijaama keskkonnasõbralikkust, tõhusust ning konkurentsivõimet elektri- ja soojusenergia koostootjana,"  selgitas lepingu allakirjutamise tähendust Iru Elektrijaama juhataja Toomas Niinemäe."Lõpptulemusena väheneb oluliselt lämmastikoksiidi ja teiste õhuheitmete kogus atmosfääri ja tõuseb energiatootmise efektiivsus, mis omakorda võimaldab hoida soojusenergia hinda stabiilsena," lisas Niinemäe. Riigihankele "Iru Elektrijaama rekonstrueerimine" laekus tähtajaks kaks pakkumist rahvusvahelisel turul tegutsevatelt ettevõtetelt - Energico OY Soomest ja Tehnopromeksport JSC Venemaalt. OÜ Iru Elektrijaam on Eesti Energia kontsernis tegutsev soojuse- ja elektrienergia koostootmisjaam, mis töötab alates 1978.a. Jaam varustab Tallinna Kütte poolt renditud soojusvõrkude kaudu soojusenergiaga Tallinna Lasnamäe ja Kesklinna piirkonda ning Maardu linna. Elektrienergiat müüakse elektrienergiasüsteemi OÜ Põhivõrk kaudu. Lisainformatsioon:
Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 715 2255
GSM: 5662 5888
e-post: helen.sabrak@energia.ee