Iseteenindus

Elektrihind Eesti Energia klientidele järgmisel aastal oluliselt ei muutu

17.11.2006

Energiaturu Inspektsioon ja Eesti Energia on tänaseks lõpetanud iga-aastase hindade ülevaatamise ning täpsustanud järgmise aasta märtsist kehtima hakkavad tasud. Eesti Energia klientidele seekordne korrigeerimine olulisi muutusi kaasa ei too. Eesti Energia avaldab täpsustatud hinnapaketid massiteabekanalite ja kliendilehe vahendusel 30. novembril.

Eesti Energia elektrienergia hinnas muudatusi ei tee, vastavalt Energiaturu Inspektsiooni poolt kehtestatud metoodikale tõusevad minimaalselt vaid võrguteenuste hinnad. Kõigile Eesti Energia lõppklientidele jääb hinnatõus kuni 0,2 protsendi piiresse. Hinnapakettide struktuur jääb võrreldes seni kehtinuga samaks ning hindade täpsustamine klientidele lisategevusi kaasa ei too.

Alates 2005. aastast kooskõlastab Energiaturu Inspektsioon elektrivõrgu ettevõtetele hinnad kolmeks aastaks koos iga-aastase hindade ülevaatamisega ja vajadusel muutmisega. Sel aastal on hindade üle vaatamine juba perioodi viimaseks s.o. kolmandaks aastaks.

Võrgutasude regulaarne täpsustamine põhineb elektrituruseadusel ja Energiaturu Inspektsiooni poolt välja töötatud metoodikal. Valemi olulisimad mõjutajad on tarbijahinnaindeks, võrguettevõtjale määratud kulude kokkuhoiu ülesanne, võrguettevõtja poolt mõjutamatud kulud (nt taastuvenergia ostukohustus) ja tarbimise kasvu prognoos.

Hindade täpsustamine toimub vastavuses elektrituruseaduse nõudega, mille kohaselt alates 2005. aasta kevadest on klientidele eristatud elektrienergia ja võrguteenuse hind. See muutus on eelduseks vaba elektrituru tekkimise võimaldamisele Eestis. Sarnane põhimõte kehtib enamikes avatud elektrituruga riikides.

Lisainformatsioon:
Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
e-post: helen.sabrak@energia.ee