Iseteenindus

Eesti elektrisüsteemi eralduskatse möödus edukalt

13.11.2006
Eesti elektrisüsteemi süsteemihalduri OÜ Põhivõrgu poolt ööl vastu tänast, 11.novembrit Eesti elektrisüsteemi varustuskindluse suurendamiseks läbi viidud Eesti elektrisüsteemi eralduskatse ning kõrgepingevõrkude plaanilised testid möödusid edukalt. Mõõtmiste ajaks ühendati Eesti elektrisüsteem lahti naabersüsteemidest ning testiti, kuidas reguleerivad kodumaist sagedust Narva elektrijaamade uued plokid ja millist mõju avaldavad sageduse reguleerimisele elektrisüsteemi koormuse ja pinge muutused. „Seekordsed testid olid läbi aegade edukaimaid ning saadud mõõtetulemused kvaliteetseimad. Narva elektrijaamade uued plokid reguleerisid sagedust ootuspäraselt hästi,” võttis eralduskatse esialgsed tulemused kokku Põhivõrgu elektrisüsteemi juhtimiskeskuse juhataja Valeri Peterson. Ta lisas, et täpsematest tulemustest on võimalik kokkuvõtteid teha juba paari nädala pärast, mil on lõpetatud kogutud andmete analüüs. „Pidades silmas Eesti varustuskindluse tagamise kohustust ka ühendenergiasüsteemi võimalike suuravariide korral, nagu näiteks juhtus eelmisel nädalal Kesk-Euroopas, on tänaöise õnnestunud eralduskatse tulemused väga julgustavad” rõhutas Peterson. Eesti elektrisüsteemi eraldumine ühendenergiasüsteemist, kuhu lisaks Eestile kuuluvad ka Läti, Leedu, Valgevene ja Loode-Venemaa elektrivõrgud, toimus Eesti, Läti ja Venemaa põhivõrkude ning Narva Elektrijaamade koostöös. Varem on Eesti elektrisüsteemi eraldi töötamist katsetatud regulaarselt aastatel 1993, 1995, 1997 ja 2002. Lisainformatsioon:
Kätlin Kruus
OÜ Põhivõrk kommunikatsioonijuht
Tel: 715 1209
Fax: 715 1200
GSM: 5657 5512
E-post: katlin.kruus@pv.energia.ee