Iseteenindus

EE investeerib magistraalvõrgu laiendamisse 155 miljonit krooni

02.05.2001
EE investeerib magistraalvõrgu laiendamisse 155 miljonit krooniEE juhatus kinnitas 800 kilomeetri kiudoptilise sidekaabli paigaldamiseks korraldatud riigihankekonkursi võitjaks Eesti Elektrivõrkude Ehituse. Kaabli ja tööde maksumus on kokku 155 miljonit krooni. Magistraalvõrgu baasil pakub EE Televõrk sideteenust ka teistele firmadele. “EE Televõrgu eesmärgiks on hõlmata aastaks 2004 15% Eesti magistraalside teenuste turust. See investeering on eesmärgi saavutamise baasiks,” ütles Televõrgu juhtaja Urmas Aiaste. 830 km kaabli paigaldustööd peavad olema lõpetatud 31.märtsiks 2002. Kiudoptiline kaabel paigaldatakse 110 kV elektriülekandeliinidele. Sidekaabli võrk laieneb selle ehitusega 830 kilomeetri võrra. Seni on taolist kaablit elektriliinidel 200 kilomeetri ulatuses. EE kiudoptiline magistraalvõrk ühendab kõiki ettevõtte olulisi energeetikaobjekte, s.t. elektrijaamu, tähtsamaid alajaamu ja elektrisüsteemi piirkondlikke juhtimiskeskusi. Magistraalvõrgu lõplikuks valmimiseks korraldatakse augustis-septembris veel üks konkurss 300 km optilise kaabli paigaldaja leidmiseks. Magistraalside ringist jäävad oma geograafilise asukoha tõttu välja Viljandi ja Saarte piirkond. EE investeerib alanud majandusaastal ligi 2 miljardit krooni. Möödunud majandusaastal investeeris Eesti Energia kokku 1,28 miljardit krooni, seega kasvavad investeeringud 770 miljonit krooni võrra ehk 60,4%. EE majandusaasta algab 1.aprillil ja lõpeb 31.märtsil. Kaie Saar
EE pressiesindaja
tel. 625 2446, 517 7185
e-post kaie.saar@energia.ee