Iseteenindus

Tormijärgsete elektrikatkestuste kõrvaldamine jätkub ka pühapäeval

28.10.2006
Laupäeva õhtul kella kuueks oli üle Eesti elektriühenduseta veel 4800 majapidamist ja ettevõtet Eesti Energia Jaotusvõrgu ligi poolest miljonist kliendist. Rikkebrigaadid on suutnud taastada enamike öise tormi tagajärjel elektrita jäänud majapidamiste vooluühenduse, kuid päeva jooksul piirkonniti halvenenud ilm on tekitanud juurde uusi katkestusi. Laupäeva hommikul oli tormi tõttu elektriühendus katkenud ligikaudu kümnel tuhandel Eesti Energia kliendil.   Üle Eesti tegeles elektriühenduse taastamisega kogu laupäevase päeva aktiivselt ligi 150 rikkebrigaadi ehk rohkem kui 300 meest. Lisaks Eesti Energia jõududele on väljas ka kõik elektrialal tegutsevad koostööpartnerfirmad. Kõige rohkem tormist tingitud elektrikatkestusi on kella kuuese seisuga veel Virumaal, kus elektrita on 1600 majapidamist, Tartu- ja Jõgevamaal kokku on elektrita ligi 1400 ning Harjumaal 1100 klienti. Kagu-Eesti elektrita majapidamiste arv on kella kuueks 400, Viljandimaal ning Rapla- ja Järvamaal on kummaski veel umbes sadakond elektrita tarbimiskohta. Saaremaal ja Hiiumaal tegeletakse veel 15 kliendi elektriühenduse taastamisega. Tormikahjude kõrvaldamise tööd jätkuvad veel täna õhtul ja võimalusel ka öösel. Ilmaolude paranedes loodame homse päeva jooksul kõik suuremad tormist tingitud rikked kõrvaldada. Elektrikatkestuste kohta saab teavet Eesti Energia rikketelefonilt 1343. Samale numbril palume edastada teavet elektriliinidele langenud puudest ja katkenud juhtmetest. Mahakukkunud elektriliini et tohi mingil juhul puutuda ega sellele läheneda, kuna liin võib olla veel pinge all. Rikkenumbrile 1343 saab saata ka SMS sõnumeid rikketeadetega. Kõik SMS teated salvestatakse elektrivõrgu juhtimiskeskuses. Juhul kui rikketelefon on ülekoormatud, salvestatakse sellele automaatsõnum, mis annab ülevaate piirkonna elektrikatkestustest. Järgmise täpsema ülevaate elektrivõrgu olukorrast anname pühapäeva hommikul kell kaheksa. Helen Sabrak
Eesti Energia
Pressiesidaja
Tel: 715 2255
GSM: 5662 5888
e-post: helen.sabrak@energia.ee