Iseteenindus

Eesti Energia peamised tegevusnäitajad septembris 2006

24.10.2006
Eesti Energia kodumaine elektrimüük kasvas 2006. aasta septembris ligikaudu 8%, moodustades 491 gigavatt tundi (GWh). Jätkuvalt on elektrienergia müügi kasvu peamiseks mõjutajaks Eesti üldine majanduskasv. Eesti Energia avatud turu ehk suurtele äriklientidele suunatud müük kasvas septembris 34%. See kasv on tingitud eelkõige uue tarbija lisandumisest võrreldes eelmise aasta septembriga. Suletud turu müük oli 19 GWh ehk 6% suurem kui eelmise aasta samal perioodil, sealhulgas müük koduklientidele kasvas ligi 5 % ja äriklientidele 6% võrra. Müük Eesti Energiasse mittekuuluvatele võrguettevõtjatele kasvas võrreldes eelmise aasta septembrikuuga umbes 6%. Tänavu septembris ostisid võrguettevõtjad kogu vajaliku elektrienergia Eesti Energialt, eelmise aasta septembris osa elektrist imporditi. Septembrikuu jooksul sõlmiti Eesti Energia kontserni kuuluvate võrguettevõtetega 484 lepingut uute liitumiste väljaehitamiseks, 2005. aasta septembris oli sama näitaja 418 lepingut, seega kasvas uute liitujate arv eelmise aasta juuliga võrreldes ligikaudu 15,8%. Sõlmitud lepingutest olid 238 juriidiliste ja 246 eraisikutega. Kokku ehitab Eesti Energia augustis sõlmitud lepingute põhjal uusi võrguühendusi maksimaalse läbilaskevõimega 13852 ampri ulatuses. Eesti Energia elektrienergia netotoodangu maht oli septembrikuus 541 GWh, vähenedes 47% võrra võrreldes möödunud aasta septembrikuuga. Toodangu mahu kahanemine oli tingitud elektrienergia ekspordi langemisest. Elektrienergia eksport moodustas kokku 39 GWh ja oli eelmise aasta septembrikuu ekspordist 463 GWh ehk 92 % võrra väiksem. Eelmisel aastal oli septembrikuu eksport rekordiliselt suur seoses vee puudusega Lätis ning Leedu tuumaelektrijaama remondiseisakuga. Tänavu oli aga tänu suurveele Läti hüdroelektrijaamade toodang piisavalt suur ning Ignalina tuumaelektrijaama hooldusremont viidi möödunud aastaga võrreldes läbi varem. Elektrienergia kodumaised kaod (kõrge-, kesk- ja madalpinge võrkudes kokku) viimase 12 kuu eest, kuni septembri lõpuni, moodustasid 11,37 % võrdluseks aasta tagasi vastaval perioodil olid kaod 12,35 %. Kaoprotsendi vähenemine on saavutatud enamasti tänu sihipärasele tööle elektrivõrgu kaasajastamisel ja elektritarbimise kontrolli tõhustamisel. Soojusenergia netotoodang käesoleva aasta septembris oli 67 GWh, vähenedes võrreldes eelmise aasta septembrikuuga ligi 5 GWh ehk 7 % võrra, mis on tingitud tänavu soojemast ilmast. Lisainformatsioon:
Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: +372 715 2255
GSM: +372 5662 5888
e-post: helen.sabrak@energia.ee