Iseteenindus

Tuumajaama teostatavusuuringu tulemuste avalikustamine

23.10.2006
Kolmapäeval, 25. oktoobril toimub Vilniuses Baltimaade kolme energiafirma juhtide osalusel viimane juhtkomitee, kus kinnitatakse kevadel alustatud tuumajaama teostatavusuuringu tulemused. Sellega lõppeb olemasoleva Leedu Ignalina tuumajaama asemele võimaliku uue jaama ehitamise teostatavust hindav uuring. Teostatavusuuring viidi läbi töögruppides, mis tegelesid võimaliku jaama õigusalaste küsimustega, finantseerimise teemadega, ülekandevõimsuste, tehnoloogia ning keskkonnaaspektide uurimisega. Pärast uuringu lõppu algab kõikide uuringus kaardistatud valdkondade tulemuste tutvustatamine Balti riikide valitsustes ja parlamentides. Ligikaudu pool aastat väldanud teostatavusuuring sai teoks tänu käesoleva aasta 8. märtsil Lietuvos Energija, Latvenergo ja Eesti Energia juhtide poolt sõlmitud ühiste kavatsuste memorandumile. Kõik pooled osalesid uuringus juhtkomitee juhtimises võrdsetel tingimustel, lisaks kaasati teostatavusuuringu läbiviimisesse konsultatsioonipartnerid ning kohalikud teadlased ja energeetikaspetsialistid. **** Kolmapäeval Vilniuses toimuvale juhtkomiteele järgneb pressikonverents, kus Baltimaade energiafirmade juhid tutvustavad uuringu peamisi tulemusi. Pressikonverentsil osalevad Rymantas Juozaitis (Lietuvos Energija direktor), Karlis Mikelsons (Latvenergo juhatuse esimees), Sandor Liive (Eesti Energia juhatuse esimees) ning Thomas Scheibel (projekti koordinaator konsultatsioonifirmast Dresdner Kleinwort Wasserstein). Pressikonverents leiab aset kell 13.30 Lietuvos Energija konverentsisaalis, aadressil Juozapavièiaus 13, Vilnius. Lisainformatsioon,
Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 715 2255
GSM: 5662 5888
e-post: helen.sabrak@energia.ee