Iseteenindus

Eesti Energia peamised tegevusnäitajad augustis 2006

28.09.2006
Eesti Energia kodumaine elektrimüük kasvas 2006. aasta augustis ligikaudu 11%, moodustades 458 gigavatt tundi (GWh). Jätkuvalt on elektrienergia müügi kasvu peamiseks mõjutajaks Eesti üldine majanduskasv. Eesti Energia avatud turu ehk suurtele äriklientidele suunatud müük kasvas augustis 20 GWh, mis on ligi poole võrra suurem. See kasv on tingitud eelkõige uue suure tarbija lisandumisest. Suletud turu müük oli 17 GWh ehk 5,5% suurem kui eelmise aasta samal perioodil, sealhulgas müük koduklientidele kasvas ligi 7% ja äriklientidele 5% võrra. Müük Eesti Energiasse mittekuuluvatele võrguettevõtjatele kasvas võrreldes eelmise aasta augustikuuga umbes 14%. Tänavu augustis ostisid võrguettevõtjad kogu vajaliku elektrienergia Eesti Energialt, eelmise aasta augustis osa elektrist imporditi. Augustikuu jooksul sõlmiti Eesti Energia kontserni kuuluvate võrguettevõtetega 544 lepingut uute liitumiste väljaehitamiseks, 2005. aasta augustis oli sama näitaja 376 lepingut, seega kasvas uute liitujate arv eelmise aasta juuliga võrreldes ligikaudu 45%. Sõlmitud lepingutest olid 263 juriidiliste ja 281 eraisikutega. Kokku ehitab Eesti Energia augustis sõlmitud lepingute põhjal uusi võrguühendusi maksimaalse läbilaskevõimega 18 177 ampri ulatuses. Eesti Energia elektrienergia netotoodangu maht oli augustikuus 764 GWh, kasvades 18,4 % võrra ehk 119 GWh võrreldes möödunud aasta augustikuuga. Toodangu mahu kasv oli tingitud kodumaise elektrimüügi ning ekspordi suurenemisest. Eksport kasvas tänavu seoses Leedu tuumaelektrijaama plaanilise remondiseisaku varasema algusega. Elektrienergia eksport moodustas kokku 241 GWh ja ületas eelmise aasta augustikuu eksporti 78 GWh võrra ehk 48%. Elektrienergia kodumaised kaod (kõrge-, kesk- ja madalpinge võrkudes kokku) viimase 12 kuu eest, kuni augusti lõpuni, moodustasid 11,5 % võrdluseks aasta tagasi vastaval perioodil olid kaod 12,4 %. Kaoprotsendi vähenemine on saavutatud enamasti tänu sihipärasele tööle elektrivõrgu kaasajastamisel ja elektritarbimise kontrolli tõhustamisel. Soojusenergia netotoodang käesoleva aasta augustis oli 59 GWh, vähenedes võrreldes eelmise aasta augustikuuga ligi 4 GWh ehk 6,6 % võrra, suuremas osas oli see tingitud Tallinna soojusvõrgu plaanilisest remondist, mis tänavu toimus hiljem kui eelmisel aastal. Lisainformatsioon:
Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: (+372) 71 52 255
GSM: (+372) 56 625 888
e-post: helen.sabrak@energia.ee