Iseteenindus

Senise Eesti Energia haldusteenistuse baasil loodi Eesti Energia AS Kinnisvara

12.09.2006
Eesti Energia juhatuse otsusega loodi 1. septembrist senise Eesti Energia haldusteenistuse baasil äriüksus nimega Eesti Energia AS Kinnisvara, mille põhitegevus on Eesti Energia büroohoonete majandamine ja haldamine ning turva-, büroo- ja transporditeenuste korraldamine. Eesti Energia AS Kinnisvara ei ole iseseisev juriidiline isik, vaid tegutseb Eesti Energia ASi nimel. Loodud kinnisvaraettevõtet jääb juhtima senine haldusteenistuse juht Urmas Uiboaid, ettevõttel on neli osakonda: varahalduse, arenduse- ja projektijuhtimise, turvateenuse ning büroo- ja transporditeenuse osakond. Uue äriüksuse põhifunktsiooniks on büroohoonete majandamine, hoonete ja varade müük ning alajaamadele hooldus- ja koristusteenuse osutamine. Tänase seisuga haldab Eesti Energia AS Kinnisvara äriüksus kokku 139 hoonet ja 32 üüripinda üldpinnaga 95 000 m². Uue äriüksuse funktsioonide hulka kuuluvad ka uute ehitusprojektide juhtimine ja ehituse omanikujärelevalve teenuse osutamine. Lisaks eelnimetatule tegeleb Kinnisvara äriüksus veel ka turvateenuse korraldamisega ning transpordivahendite hankimise, müügi ja transpordi haldusteenuse korraldamisega Eesti Energia kontsernis. Uus üksus alustas tööd käesoleva aasta septembrist. Lisainformatsioon, Helen Sabrak Eesti Energia pressiesindaja Tel: 71 52 255 GSM: 56 625 888 e-post: helen.sabrak@energia.ee