Iseteenindus

Sel nädalal kogunevad Tallinnas sajad energeetikavaldkonna juhid ja tippspetsialistid üle maailma.

04.09.2006
3. septembril algas Tallinnas Maailma Energeetikanõukogu (WEC) aasta tähtsaim sündmus – organisatsiooni peaassamblee. Üritusel osalevad sajad energiavaldkonna tipptegijad üle 50 maailma eri riikidest. Tallinnas toimuva peaassamblee korraldajaks onWEC Eesti rahvuskomitee eesotsas
esimehe Sandor Liivega, kes on ühtlasi Eesti Energia juhatuse esimees. WECi peaassamblee ametlik patroon ja toetaja on Eesti Vabariigi Majandus- ja Kommunikatsiooniminister. “Sellise mastaabiga maailma energeetikasündmuse korraldamine Eestis on väga eriline saavutus,” rääkis WEC Eesti esimees Sandor Liive. “WECis kehtivat ülemaailmset geograafilise hajutatuse ja tasakaaluprintsiipi arvestades ei ole tõenäoline, et järgmiste peaassambleede korraldamine lähema 5 – 7 aasta jooksul võiks toimuda Baltimaades, vaid ka kogu Põhja-Euroopas,” lisas ta. Ürituse kolmel esimesel päeval toimuvad Tallinnas WECi erinevate komiteede töökoosolekud ning neljandal päeval viiakse läbi peaassamblee ametlikud istungid. Lisaks korraldatakse Eestit külastavatele delegaatidele visiite Narva Elektrijaamade ja Eesti Põlevkiviga tutvumiseks. 7. septembril toimub aga Eesti Energeetikapäev, mis pakub delegaatidele võimalust saada vahetut teavet meie riigi energiatööstuse arengust. Eesti teadlased ja energeetikaspetsialistid tutvustavad Eesti energiapoliitikat, tulevikusuundumusi ning energia tootmise eripärasid. Eesti Energeetikapäeva avasõnad ütleb Maailma Energeetikanõukogu  juhatuse esimees Andre Caillé. Lisaks esinevad üritusel veel Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive, Tallinna Tehnikaülikooli Soojustehnika instituudi emeriitprofessor Arvo Ots, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Energeetikaosakonna juhataja Einari Kisel. WEC on 1923. aastal asutatud ja arvukaid energeetikaorganisatsioone ühendav juhtiv ülemaailmne organisatsioon. WEC Eesti Rahvuskomitee asutati Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Teaduste Akadeemia, Eesti Jõujaamade- ja Kaugkütte Ühingu, Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Energia AS ja AS Eesti Gaas poolt 16. juulil 2003. Lisainformatsioon:
Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
e-post: helen.sabrak@energia.ee Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS kommunikatsioonispetsialist
Tel.: 71 51 218
GSM.: 53 411 813
e-post: iveri.marukashvili@energia.ee