Iseteenindus

Jõgevamaal hukkus elektrilöögi tõttu laps

01.09.2006
Eile, 31. augusti hilisõhtul hukkus Jõgeva maakonnas mahakukkunud elektriliinist saadud löögi tõttu 11-aastane poiss. Eesti Energia avaldab sügavat kaastunnet hukkunud poisi vanematele ja lähedastele.  Elektriliine haldav Jaotusvõrk moodustas juhtumi üksikasjade uurimiseks sõltumatu ekspertkomisjoni. Õnnetusjuhtumist teavitati Jaotusvõrgu dispetšerit 31. augustil kl 22:47. Juhtum leidis aset elektriliinimasti lähedal, kus oli kurepesa. Mastiga ühendatud madalpinge elektriliin oli kurepesa tõttu ohutuse suurendamiseks varustatud lisaisolatsiooniga. Madal- ja keskpinge elektriliine haldav Jaotusvõrk on moodustanud sõltumatu uurimiskomisjoni õnnetuse asjaolude väljaselgitamiseks ja järelduste tegemiseks. Komisjoni kuuluvad Eesti Energia spetsialistide kõrval ka elektriala eksperdid Tallinna Tehnikaülikoolist. Jaotusvõrgu teate põhjal alustas õnnetuse uurimist Tehnilise Järelevalve Inspektsioon. Samuti algatas uurimise juhtumi asjaolude selgitamiseks politsei. Eesti Energia palub mahalangenud elektrijuhtmetega olla eriti ettevaatlik ega neid mingil juhul puutuda, maas olevad liinijuhtmed võivad olla pinge all ning eluohtlikud.
 
Maas olevat liinijuhet või liinile langenud puud märgates palub Eesti Energia helistada kohe rikketelefonile 1343. Eriti paneb Eesti Energia südamele lapsevanematele, õpetajatele ja lasteaiakasvatajatele rääkida lastele, et nad elektriliinide, -kilpide ja alajaamade lähedal ei mängiks ning neid mingil juhul katsuma ei läheks.
Lisainfo: Rein Pilt
Jaotusvõrgu juhtimiskeskuse juhataja Kristi Kuusik
Jaotusvõrgu kommunikatsioonispetsialist
Tel 715 4340, 55 690 616
E-post kristi.kuusik@energia.ee