Iseteenindus

Eesti elektrisüsteemi lisandus uus bilansihaldur

30.08.2006
Esmaspäeval, 28. augustil sõlmis Eesti elektrisüsteemi haldur OÜ Põhivõrk bilansilepingu OÜga Baltic Energy Partners, mille kohaselt hakkab viimane alates 1. septembrist toimima Eesti elektrisüsteemis bilansihaldurina.
Bilansihalduri vastutuseks on elektrienergia bilansi tagamine oma bilansipiirkonnas. Selleks peab bilansihaldur tagama, et tema avatud tarne ahelas olevate turuosaliste poolt toodetud ja ostetud elektrienergia kogus võrduks turuosaliste poolt tarbitud ja müüdud elektrienergia kogusega. Hetkel on süsteemis tegev üks bilansihaldur Eesti Energia ASi Teenindus, kelle bilansipiirkonnaks on kogu Eesti elektrisüsteem välja arvatud põhivõrk oma võrgukadudega ja põhivõrguga ühendatud tuulikud. Alates septembrist arvatakse Eesti Energia ASi Teenindus bilansipiirkonnast välja ka OÜ Baltic Energy Partners bilansipiirkond. OÜ Põhivõrk vastutab süsteemihaldurina Eesti elektrisüsteemi töökindluse ja elektrienergia bilansi tagamise eest tervikuna. Põhivõrk peab tagama, et elektrienergia tootmine ja ostmine võrduks igal tunnil tarbimise ja müümisega. Vajadusel ostetakse puudujääv energia väljastpoolt süsteemi sisse või müüakse süsteemis üle jääv energia. Hetkel on OÜ Põhivõrk sõlminud bilansilepingu puuduva või ülejääva elektrienergia ostuks-müügiks Läti energiafirmaga AS Latvenergo. Lisainformatsioon:
Kätlin Kruus
OÜ Põhivõrk kommunikatsioonijuht
Tel: 71 51 209
Fax: 71 51 200
GSM: 56 575 512
E-post: katlin.kruus@pv.energia.ee