Iseteenindus

Lasnamäe kõrgepingealajaama uuendab Empower EEE AS

28.08.2006
OÜ Põhivõrk ja Empower EEE AS allkirjastasid täna, 28. augustil lepingu Lasnamäe 110 kilovoldise alajaama renoveerimiseks. Projekti raames ehitatakse uus kahe sektsiooniga jaotla ja vahetatakse välja alajaama amortiseerunud ning keskkonnanõuetele mittevastavad seadmed. Uuendatud alajaamaga ühendatakse neli olemasolevat 110 kilovoldist õhuliini ning rajatav Ülemiste-Lasnamäe kaabelliin. Renoveerimistööde käigus ehitatakse uus alajaama juhtimishoone, jaotla piksekaitse, drenaaž ja teed. Lasnamäe alajaam varustab elektriga praktiliselt kogu Lasnamäed ja Ida-Tallinna piirkonda. „Kasvava tarbimise tingimustes vajab 1966. aastal ehitatud alajaam kindlasti uuendamist“, selgitas tööde olulisust Põhivõrgu projektijuht Reigo Haug. „Renoveerimistööde mahus hangitakse alajaama ka üks uus 63 MVA võimsusega trafo“, lisas Haug. Hankele kvalifitseeriti kokku kaheksa ettevõtet, pakkumised esitasid ABB AS, Empower EEE AS, AS Merko Ehitus ja AS Siemens. Soodsaimaks osutus Empower EEE ASi põhipakkumine summas 46,1 miljonit krooni. Uuendatud Lasnamäe alajaama lõplik valmimine on planeeritud 2009. aasta juunisse. Lisainformatsioon:
Kätlin Kruus
OÜ Põhivõrk kommunikatsioonijuht
Tel: 71 51 209
Fax: 71 51 200
GSM: 56 575 512
E-post: katlin.kruus@pv.energia.ee