Iseteenindus

Eesti ja Venemaa võrguettevõtjad sõlmisid koostööleppe

25.08.2006
Eile, 24. augustil toimus Tallinnas kohtumine Vene energiakontserni RAO EES ROSSII koosseisu kuuluva Vene põhivõrguettevõte FSK ja OÜ Põhivõrk esindajate vahel. Kohtumisel allkirjastati koostöölepe, mis määratleb osapoolte vastutuse piiriüleste liinide bilansilise kuuluvuse, hoolduse ja dispetšerjuhtimise osas. Äsja sõlmitud kokkuleppe kohaselt kinnitavad pooled, et liinid kuuluvad omandiõiguse alusel neile ja et nad on vajalikus tehnilises seisukorras. Avariide ja rikete korral kohustuvad liiniomanikud asuma viivitamatult riket kõrvaldama. Samuti sätestab koostöölepe, et kõik muudatused liinide kuuluvuse, seisukorra või tehniliste parameetrite osas vormistatakse tulevikus poolte vahel kirjalikult. “Allkirjastatud kokkulepe on vajalik samm, kuna võimaldab operatiivselt tegutseda Eesti ja Venemaa elektrisüsteemi ühendavatel liinidel toimuvate rikete korral”, rääkis Põhivõrgu liinide käiduekspert Väino Milt. “Samuti on oluline, et kokkulepitud ajal ja mahus hakatakse vahetama tehnilist dokumentatsiooni,” lisas Milt. Eilsel kohtumisel räägiti ka Eesti ja Venemaa energeetika hetkeseisust ning tutvustati investeeringute ja hoolduse vallas toimunud arenguid. Lisaks arutelule külastati Eesti elektrisüsteemi juhtimiskeskust ja Harku alajaama, kus külalistele anti ülevaade Estlinki merekaabli projektist. Lisainformatsioon: Kätlin Kruus
OÜ Põhivõrk kommunikatsioonijuht
Tel: (+372) 71 51 209
Fax: (+372) 71 51 200
GSM: (+372) 56 575 512
E-post: katlin.kruus@pv.energia.ee