Iseteenindus

Iru jaotusseadme renoveerib ABB

25.04.2001
Iru Elektrijaama 110 kV jaotusseadme renoveerib ABB. Tööde ja seadmete maksumus on 35 miljonit krooni. Iru EJ jaotusseadme ehitus ja remontimine toimub kahes etapis. Esimese etapis valmib jaotusseadme kõrval olevale vabale maale uus osa ja selle käivitamise järel toimub senise jaotusseadme remont. Jaotusseadme renoveerimine peab olema lőpetatud 2002. aasta novembriks. Iru Elektrijaam on elektri- ja soojusenergia koostootejaam. Möödunud majandusaastal tootis Iru EJ 485,5 GWh elektrienergiat ja 1195 GWh soojust. Jaamas toodetud soojusenergiaga köetakse nii Lasnamäed ja kui ka Tallinna kesklinna. Iru Elektrijaam jaotusseadme renoveerimine on EE põhivõrgu olulisemaid investeeringuid sel majandusaastal, sest jaama jaotusseadme kaudu tagatakse Tallinna elektrivarustusekindlus. EE investeerib alanud majandusaastal ligi 2 miljardit krooni, sealhulgas põhivõrgu (110-330 kV) liinidesse ja alajaamadesse 390 miljonit krooni. Möödunud majandusaastal investeeris Eesti Energia kokku 1,28 miljardit krooni, seega kasvavad investeeringud 770 miljonit krooni võrra ehk 60,4%.EE majandusaasta algab 1.aprillil ja lõpeb 31.märtsil. Kaie Saar
EE pressiesindaja
tel. 625 2446, 517 7185
e-post kaie.saar@energia.ee