Iseteenindus

Eesti Energia peamised tegevusnäitajad juunis 2006

31.07.2006
Eesti Energia kodumaine elektrimüük kasvas 2006. aasta juunis 8,9%, moodustades 455 gigavatt tundi (GWh). Jätkuvalt on elektrienergia müügi kasvu peamiseks mõjutajaks Eesti üldine majanduskasv. Eesti Energia avatud turu ehk suurtele äriklientidele suunatud müük kasvas juunis 6 GWh ehk 8,2%. Suletud turu müük oli 22 GWh ehk 6,7% suurem kui eelmise aasta samal perioodil, sealhulgas müük koduklientidele kahanes 0,5% ja kasvas äriklientidele 10,0%. Müük Eesti Energiasse mittekuuluvatele võrguettevõtjatele kasvas võrreldes eelmise aasta juunikuuga 12,5%. Tänavu juunis ostisid võrguettevõtjad kogu vajaliku elektrienergia Eesti Energialt, eelmise aasta juunis osa elektrist imporditi. Juunikuu jooksul sõlmiti Eesti Energia kontserni kuuluvate võrguettevõtetega 557 lepingut uute liitumise väljaehitamiseks, 2005. aasta juunikuus oli sama näitaja 423 lepingut, seega kasvas uute liitujate arv eelmise aasta märtsiga võrreldes 31 protsenti. Sõlmitud lepingutest olid 247 juriidiliste ja 310 eraisikutega. Kokku ehitab Eesti Energia juunis sõlmitud lepingute põhjal uusi võrguühendusi maksimaalse läbilaskevõimega 21 059 ampri ulatuses. Eesti Energia elektrienergia netotoodangu maht oli juunikuus 535 GWh, kasvades 10,4% võrra ehk 50 GWh võrreldes möödunud aasta juunikuuga. Toodangu mahu kasv oli tingitud nii kodumaise elektrimüügi kui ka ekspordi suurenemisest. Elektrienergia eksport toimus juunis vaid Lätti, moodustades 35 GWh ja ületas eelmise aasta juunikuu eksporti 9 GWh võrra ehk 35%. Elektrienergia kodumaised kaod (kõrge-, kesk- ja madalpinge võrkudes kokku) viimase 12 kuu eest, kuni juuni lõpuni, moodustasid 11,5 % võrdluseks 2005/06 majandusaastal olid kaod 12,1%. Kaoprotsendi vähenemine on saavutatud enamasti tänu sihipärasele tööle elektrivõrgu kaasajastamisel ja elektritarbimise kontrolli tõhustamisel. Soojusenergia netotoodang käesoleva aasta juunis oli 71 GWh, suurenedes võrreldes eelmise aasta juunikuuga ligi 5 GWh ehk 8% võrra vaatamata tänavu soojemale ilmale. Lisainformatsioon,
Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
E-post: helen.sabrak@energia.ee